Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Klub Arbitra 19 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia  2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cykli Klub Arbitra.

Tym razem tematem był międzynarodowy arbitraż inwestycyjny a prawa człowieka.

Prelegentem był Filip Balcerzak, autor książki Investor – State Arbitration and Human Rights

Ożywiona dyskusja rozpoczęta już w trakcie prelekcji pokazała ważkość zagadnienia, ale także zainteresowanie tematem i wiedzę uczestników spotkania.

 

Fotorelacja