Aktualności

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Nowa incjatywa PSSP

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego rekomenduje arbitrom Deklarację Arbitra, która będzie służyć usprawnieniu przebiegu postępowania w sądach polubownych.

"Zasady przedstawione w tym dokumencie nie uchybiają dalej idącym wymogom mogącym wynikać z regulaminów stałych sądów polubownych".

Deklaracja Arbitra