Jakub Karnowski

Rok urodzenia

1974

Place of residence

Warsaw

Nationality

 • Polish

Languages

 • English
 • Polish
 • Russian

Specializations

 • finance, banking
 • infrastructural projects
 • transport

Professional certification

CFA (Chartered Financial Analyst)

Strona wwwe

Professional career

 • 2016 – dziś – Luma Investment (Prezes zarządu);
 • 1996 – dziś – SGH (obecnie adiunkt);
 • 2012-2015 – Grupa PKP (Prezes zarządu);
 • 2008-2012 – PKO TFI (Prezes zarządu);
 • 2003-2008 – The World Bank Group, Washington DC (Alternate Executive Director);
 • 2001-2003 – NBP (Dyrektor Departamentu Zagranicznego, wcześniej Doradca Prezesa);
 • 2000-2001 – PKPP – obecnie Konfederacja Lewiatan (Doradca ds. makroekonomicznych);
 • 1997-2000 – Ministerstwo Finansów (Szef Gabinetu Politycznego, wcześniej Doradca Ministra);
 • 1995-1996 – II NFI (asystent ds. finansowych).

Membership in organizations

 • CFA Institute of Poland;
 • Towarzystwo Ekonomistów Polskich;
 • American Economic Association

Publications

 1. „Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski”, wspólnie z prof. Januszem Beksiakiem i Magdą Ciżkowicz, C.H. Beck, Warszawa 2013;
 2. „To nie opcje są najważniejszym problemem gospodarki” wspólnie z Andrzejem Rzońcą, „Dziennik”, 26 lutego 2009 r.;
 3. „Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii’. Materiały i Studia NBP. Zeszyt nr 199. Warszawa-Waszyngton, styczeń 2006, 280 stron. Publikacja przygotowana na podstawie pracy doktorskiej;
 4. „Saldo oszczędności i inwestycji sektora prywatnego, saldo sektora finansów publicznych, saldo na rachunku obrotów bieżących oraz na rachunku kapitałowym – podstawowe zależności”, opracowanie wspólne z prof. dr hab. Tomaszem Szapiro w ramach projektu badawczego „Mechanizmy decyzyjne i metody nieklasycznej analizy danych gospodarczych”, badanie statutowe Instytutu Ekonometrii SGH, nr 03/S/0012/01 pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Szapiro, rok akademicki 2001/02, 29 stron, styczeń 2002;
 5. „Czynniki finansowe warunkujące decyzje edukacyjne w systemie szkolnictwa wyższego”, opracowanie w ramach projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych nr 1 HO2B 017 18 pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Szapiro, rok akademicki 2000/2001, 48 stron, marzec 2001;
 6. „Unemployment in Poland. Opportunity or Threat?”, „American Investor – A monthly publication of the American Chamber of Commerce in Poland”, February 2001.