Leszek Łabędzki

Rok urodzenia

1953

Place of residence

Warsaw

Nationality

 • Polish

Languages

 • English
 • Polish
 • Russian

Specializations

 • commercial agreements in general
 • company law
 • finance, banking
 • labor law, management contracts
 • real estate, construction

Professional certification

Legal Counsel

Education

 • Doktor nauk prawnych

Professional career

 • Praca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od 1977 do chwili obecnej (ostatnio jako adiunkt);
 • wicedyrektor Departamentu Prawnego/kierownik działu radców Prawnych w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w W-wie od 2005 do chwili obecnej;
 • prawnik w Kancelarii Beata Gessel i Wspólnicy od 2000 do 2005;
  senior associate Legal Department w KPMG w W-wie od 1999 do 2000;
 • senior lawyer w Legal Departament Ernst & Young w W-wie od 1998 do 1999;
 • senior lawyer w Kancelarii Baker & McKenzie w W-wie od 1995 do 1998;
 • konsul w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie od 1991 do 1995;
 • radca ministra a następnie doradca ministra w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w W-wie od 1987 do 1991;
 • radca prawny w Centrum Informacji i Usług Prawnych Polskiej Izby Handlu Zagranicznego w W-wie od 1984 do 1987.

Arbitration experience

 • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w W-wie od 2007 do chwili obecnej.

Membership in organizations

 • Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego