Paweł Samborski

Rok urodzenia

1978

Nationality

 • Polish

Languages

 • English
 • Polish

Specializations

 • infrastructural projects
 • media and new technologies
 • mergers and acquisitions (M&A)
 • real estate, construction
 • transport

Professional certification

attorney

Education

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji;
 • University of Cambridge, Diploma in English and European Legal Studies;
 • King’s College, Construction Law and Dispute Resolution;
 • ICC Advanced Arbitration Academy.

Professional career

 • 2019 – aktualnie – partner Baker McKenzie, Praktyka Rozwiązywania Sporów;
 • 2011-2019 – local partner White & Case, Praktyka Arbitrażu Międzynarodowego;
 • 2005-2011 – associate CMS Cameron Mckenna, Dział Rozwiązywania Sporów;
 • 2003-2005 – associate Wierzbowski Eversheds, Dział Rozwiązywania Sporów i Dział Nowych Technologii (TMT).

Arbitration experience

Pełnomocnik w wielu sporach przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym ICC, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz trybunałem arbitrażowym ad hoc, dotyczących m. in. rozliczeń transakcji M&A, rozliczeń konsorcjum, transakcji nieruchomościowych, roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie, przedłużenie czasu, kary umowne, odszkodowanie wynikających z realizacji inwestycji budowlanych w tym m. in. autostrad, kolei, tramwajów, rafinerii, gazociągów, centrów handlowych, budynków biurowych.

Membership in organizations

 • King’s College Society of Construction Law;
 • FIDIC, członek Integrity Management Committee;
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, Członek Zarządu;
 • Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, członek Komitetu Arbitrażowego.