Ryszard Skubisz

Rok urodzenia

1950

Place of residence

Warsaw

Nationality

 • Polish

Languages

 • English
 • German
 • Polish

Specializations

 • competition
 • intellectual property law

Professional certification

Legal Counsel, rzecznik patentowy

Education

 • Wyższe

Professional career

 • Profesor Ryszard Skubisz ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie w 1972 r. Kolejne stopnie naukowe zdobył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu: doktora – 1978 r., doktora habilitowanego – 1988 r.,  natomiast tytuł profesora – w 1996r. na UMCS w Lublinie.
 • Prof. Skubisz jest wykładowcą uniwersyteckim, autorem wielu publikacji w tym książek z zakresu znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji a także prawa spółek i prawa europejskiego (patrz publikacje). Komentarz jego autorstwa do ustawy o znakach towarowych w znacznym stopniu przyczynił się do ukształtowania polskiej praktyki w dziedzinie ochrony znaków towarowych.
 • Od 2002 roku prowadzi samodzielną kancelarię prawno-patentową specjalizującą się w zakresie własności przemysłowej.
 • Prof. Ryszard Skubisz prowadząc praktykę prawną w dziedzinie praw własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz nieuczciwej konkurencji doradzał i reprezentował największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.
 • Jest uprawniony do reprezentowania i reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium).

Arbitration experience

 • Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Membership in organizations

 • Jest członkiem European Community Trademark Association oraz International Trade Mark Association.

Publications

 1. Reklama wprowadzająca w błąd w: System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji, tom 15, red. Marian Kępiński, Warszawa 2013, s. 455-479;
 2. Funkcjonalność techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym i prawie polskim, w: K. Szczepanowska-Kozłowska red., Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013, s. 477-498;
 3. Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym (próba oceny w świetle traktatów o UE i FUE i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), w: A. Matlak, S. Stanisławska Kloc, (red.), Spory o własności intelektualną Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, s. 1023-1042;
 4. Wykonanie obowiązku używania zarejestrowanego znaku towarowego poprzez używanie innego zarejestrowanego znaku towarowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Kwartalnik Urzędu Patentowego, Wydanie Specjalne, nr 5/18/2013, s. 140-147;
 5. Międzynarodowe i unijne wyczerpanie patentu, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Zbiór Referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 16-20 września 2013 r. Zeszyt 37, s. 167-182;
 6. Zwalczanie nieuczciwej reklamy w prawie UE (zagadnienia podstawowe), Europejski Przegląd Sądowy, nr 1/2014, Warszawa 2014, s. 90-94.