Wojciech Popiołek

Rok urodzenia

1951

Place of residence

Katowice

Nationality

 • Polish

Languages

 • English
 • French
 • Polish

Specializations

 • commercial agreements in general
 • company law
 • mergers and acquisitions (M&A)

Professional certification

Legal Counsel

Education

 • University education

Professional career

 • Head of Department of Civil Law and Private International Law, Faculty of Law, University of Silesia;
 • partner of law office ADP Popiołek Adwokaci i Doradcy;
 • employee University of Silesia from 1972;
 • legal advisor from 1990.

Arbitration experience

 • Arbitrator of Courts of Arbitration of National Chamber of Commerce
 • Arbitrator of Lewiatan, of Polish Bank Association
 • Arbitrator of Regional Chamber of Commerce in Katowice
 • Arbitrator of ICC

Membership in organizations

 • Polish Arbitration Association Association Henri Capitant,
 • Association of European Law,
 • Committee of Legal Science – Branch in Katowice,
 • UNIDROIT Governing Council

Publications

 • in: „Prawo Prywatne Międzynarodowe”, ed. Maksymilian Pazdan, Vol. 20A, Warsaw 2014, C.H.Beck, rozdz. III § 12-13;
 • in „Kodeks cywilny: komentarz”, Ed. Krzysztof Pietrzykowski, vol. 1, vol.  2, Warsaw, C. H. Beck; vol. 1, p. 3-102, 180-205, 473-488; vol. 2, p. 3 -102; 180 – 205, 473 – 488;
 • in: „Kodeks spółek handlowych: komentarz”, Ed.  Janusz A. Strzępka, Warsaw 2013, C.H.Beck, p. 660 – 1118
 • in: „System Prawa Handlowego. Vol.. 2. Prawo spółek handlowych”, Ed. Stanisław Włodyka, Warsaw 2012, C.H. Beck;
 • Charakter prawny uchwał wspólników i organów spółek handlowych”, Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 9;
 • „Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę „pośrednią” wyrządzoną przez spółkę zależną”, w: „Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Maksymilianowi Pazdanowi”, Warsaw 2014.