Tomasz Gizbert-Studnicki

Rok urodzenia

1948

Nationality

 • Polish

Languages

 • English
 • German
 • Polish

Specializations

 • commercial agreements in general
 • company law
 • finance, banking
 • mergers and acquisitions (M&A)
 • real estate, construction

Professional certification

Legal Counsel

Strona www:

Education

 • Jagellonian University, Krakow

Professional career

 • Professor of Law 1989,
 • Habilitation 1978,
 • PHD 1978,
 • Since 1989 Senior Partner in Studnicki, Pleszka, Cwiakalski, Gorski LLP

Arbitration experience

 • 10 times as arbitrator (Lewiatan, Polish Chamber of commerce, ICC, ad hoc)

Publications

 1. Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, Państwo i Prawo, 7/2009 ss. 5-19;
 2. Dyrektywy wykładni drugiego stopnia, (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego, Szczecin 2010, s. 49-69;
 3. Interpretacja orzeczeń arbitrażowych z punktu widzenia teorii prawa (w;) Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Warszawa 2010, s. 739 – 750;
 4. Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, Przegląd Sejmowy nr 3/2011, s. 113-130 (wspólnie z M. Araszkiewiczem);
 5. Oryginalizm i living consitutionalism a koncepcja państwa prawnego (w:) Państwo prawa i prawo karne, t. 1, Warszawa 2012 , s. 147 – 165;
 6. Teoria wykładni celowościowej Marka Smolaka, Państwo i Prawo z. 12/2012, s. 1- 15 (wspólnie z A. Dyrdą).