Aleksander Kappes

Rok urodzenia

1966

Place of residence

Warsaw

Nationality

 • Polish

Languages

 • English
 • German
 • Polish

Specializations

 • commercial agreements in general
 • company law
 • competition
 • distribution and franchise agreements
 • intellectual property law
 • labor law, management contracts
 • mergers and acquisitions (M&A)

Professional certification

attorney

Professional career

 • 1990 – magisterium, aplikacja sędziowska w Sądzie Okręgowym w Łodzi, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, Uniwersytet Łódzki;
 • 1994 – aplikacja adwokacka – ORA w Łodzi;
 • 1996 – egzamin adwokacki;
 • 1997 – doktorat, Uniewersytyt Łódzki, początek praktyki adwokackiej;
 • 2010 – habilitacja, Uniwersytet Łódzki;
 • Obecnie – profestor Uniwerytetu Łódzkiego, dr hab., czynny adwokat specjalizujący się w prawie spółek (zwłaszcza w sporach korporacyjnych), prawie umów gospodarczych, nieuczciwej konkurencji.
 • Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, ponad 50 publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w szczególności z prawa spółek, w tym 10 książek (autorstwo/współautorstwo).
 • Zajmuje się także nadzorem korporacyjnym (udział w radach nadzorczych).

Arbitration experience

 • Udział w kilkunastu postępowaniach arbitrażowych w chrakterze arbitra (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, sądy polubowne ad hoc).

Membership in organizations

 • Samorząd adwokacki – Okręgowa Izba Adwokacka w Łodzi.

Publications

 1. System Prawa Prywatnego, T. 9, Umowy nienazwane (red. W. J. Katner), Warszawa 2015 (2 wyd.);
 2. System Prawa Handlowego, T. 2, Prawo spółek (red. S. Włodyka), Warszawa 2012 (2 wyd.);
 3. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej, Kraków 1997;
 4. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., Warszawa 2010;
 5. Spółka komandytowa, Warszawa 2014;
 6. Meritum. Prawo spółek (red. A. Kidyba), Warszawa 2016 (5 wyd.).