Krzysztof Falkiewicz

Rok urodzenia

1971

Place of residence

Warsaw

Nationality

 • Polish

Languages

 • English
 • French
 • Polish

Specializations

 • commercial agreements in general
 • company law
 • distribution and franchise agreements
 • energy law
 • intellectual property law
 • labor law, management contracts
 • mergers and acquisitions (M&A)
 • real estate, construction
 • transport

Professional certification

Barrister, Chartered Arbitrator, Adjudicator, Accredited Mediator & Expert Determiner

Education

 • Master’s degree in jurisprudence and administration

Professional career

 • od 2002: The Law Office of a Legal Counsel Krzysztof Falkiewicz;
 • 2004-2013: Partner in Law Office „Zgutka, Zięcik, Falkiewicz, Forysiak – Adwokaci i Radcowie Prawni”;
 • 2000-2002: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.;
 • 1998-2000: Skrzypowski & Tynel – Law Firm;
 • 1997-1998: Trinity Management” Sp. z o.o. – the company managing  the Trzecim Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A.;
 • 1996-1997: Law Office ‘’Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy”;
 • 1995-1996: Skrzypowski & Tynel – Law Firm.

Arbitration experience

Arbitrator, mediator, proxy, secretary in the arbitration and mediation proceedings in: Arbitration Court at Polish Confederation Lewiatan, Arbitration Court at Polish Chamber of Commerce; Arbitration Court at Polish Bank Association, Arbitration Court at International Chamber of Commerce and in the arbitration proceedings “ad hoc”. Participant and speaker in the seminars regarding arbitration and mediation.

Membership in organizations

 • od 2000: Członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego i Centrum Mediacji Gospodarczej;
 • od 2001: Mediator przy Centrum Mediacji Gospodarczej;
 • od 2005: Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
 • od 2007: Mediator przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
 • 2008: ekspert Sejmowej Komisji „Przyjazne Państwo” w zakresie zmian w procedurze cywilnej (z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie);
 • od 2010: Wiceprezes Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie;
 • od 2011: Prezes Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie.

Publications

 1. „Prawne ramy międzynarodowego arbitrażu handlowego na Litwie”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 6 (600), Czerwiec 1998, Warszawa;
 2. „Międzynarodowy arbitraż handlowy w krajach Europy Wschodniej i Środkowej”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 3 (609), Marzec 1999, Warszawa;
 3. „Międzynarodowy Arbitraż Handlowy w Szwecji”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 3 (621), Marzec 2000, Warszawa;
 4. książka pt. „Kara umowna w obrocie gospodarczym” napisana wraz z mec. Michałem Wawrykiewiczem, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2001;
 5. Bibliografia polskich publikacji z zakresu sądownictwa polubownego i bibliografia polskich publikacji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego – zamieszczona na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (www.pssp.org.pl);
 6. „Zapis na sąd polubowny w umowie w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”;
 7. R.L. Kwaśnicki „Zarys Prawa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, C.H. BECK 2005.