Homepage / Court of arbitration / List of arbitrators / Maciej de Abgaro Zachariasiewicz

Dr hab. Maciej de Abgaro Zachariasiewicz

Year of birth

1978

Nationality

 • Polish

Languages

 • English
 • Polish

Specializations

 • commercial agreements in general
 • competition

Professional certification

Legal Counsel (Kt4283)

Education

 • Master of laws: University of Silesia (2002);
 • LLM: Central European University, Budapest (2003);
 • Apprenticeship at the judge’s cabinet in the General Court of the European Union in Luxembourg (2006);
 • PHD (doctor juris): University of Silesia (2009);
 • Visiting scholar: Columbia University in the City of New York (2013).

Professional career

Prof Maciej Zachariasiewicz is both an academic and a practicing lawyer. He joined ADP POPIOŁEK, ADWOKACI I DORADCY in 2007, and his practice focuses on arbitration, international dispute settlement and international commercial law. He has advised clients in arbitration proceedings before the International Court of Arbitration at the ICC, and the Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce. Maciej has prepared a number of legal opinions on issues of civil, commercial, international and European law. He has also advised Polish governmental authorities and state-owned companies.

Maciej is an active academic and an assistant professor at the Koźmiński University Law School in Warsaw. He teaches civil law and private international law, as well as international commercial law and international disputes settlement in Europe, both in Polish and English. For several years he has coached students for the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court.

In 2009, Maciej defended a PHD thesis at the University of Silesia on the subject of trusts and fiduciary relationships in private international law. He publishes in the area of civil, private international, arbitration and European law.

Maciej serves as a Polish national correspondent to UNCITRAL with respect to the Vienna Convention on the International Contracts for Sale of Goods. Since 2014, Maciej has been a member of the Arbitration Committee that governs the Lewiatan Court of Arbitration in Warsaw.

Arbitration experience

 • Representation of parties in arbitration proceedings (ICC, ICC, VIAC, SA i KIG) and post-arbitration proceedings (in particular recognition and enforcement of arbitral awards).

Membership in organizations

 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego (FIDE, since 2005);
 • Young Arbitrators Forum of the International Chamber of Commerce (ICC, since 2013);
 • ICDR Young & International (od 2012);
 • Polish Academy of Science, Legal and Economic Sciences Committee, branch in Katowich (since 2011).

Other functions:

 • UNCITRAL CLOUT National Correspondent (since 2009);
 • Secretary Editor of “Problemy Prawa Prywatnego i Międzynarodowego” (publisher University of Silesia);
 • Reviewer od Arbitration e-Review;
 • Chairman Silesia Vis Moot Alumni Association (since 2013).

Publications

Publications in scientific journals:

 1. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), „Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce”, ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA – KWARTALNIK, 1(25), s.51-77;
 2. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), „Prawo właściwe dla skutków orzeczenia arbitrażowego”, E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY, 6, s.41-60;
 3. PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Zachariasiewicz M., Świerczyński M., Jagielska M., Żarnowiec Ł., Kurowski W. (2013), „W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym III)”, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, -, s.165-197;
 4. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), „Porozumienie stron w przedmiocie wyboru wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży.”, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.12;
 5. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), „Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach”, ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA – KWARTALNIK, 4 (24), s.22;
 6. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), „4th Global ICC YAF Conference, czyli gawędzenie młodych i o młodych na temat międzynarodowego arbitrażu arbitrażowego”, E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY, 3-4 (15-16), s.75-77;
 7. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Popiołek W. (2012), „Prawo właściwe dla roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną – skarga pauliańska w prawie prywatnym międzynarodowym”, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 11, s.115-139;
 8. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), „Amicus Curiae in International Investment Arbitration: Can It Enhance the Transparency of Investment Dispute Resolution?”, Journal of International Arbitration, 2, s.206-225;
 9. Bełdowski J., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), „Nowy etap harmonizacji prawa umów w UE (cz. I i II)”, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.8;
 10. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), „O kierunkach rozwoju wspólnego prawa umów w Europie” (Sprawozdanie z konferencji. Katowice, 23-24 IX 2010).”, PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.77-91;
 11. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2011), „Recent Developments in European Private Law: The Influence of European Consumer Law on National Legal Systems”, EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW, 19, s.471-480;
 12. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2011), „Sprawozdanie z konferencji „European Contract Law – Unlocking the Internal Market Potential for Growth”, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.4;
 13. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), „Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym”, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 6, s.54;
 14. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), „Public policy as ground for refusal of arbitral award in Poland”, Migelhas Arbitration Review, 5, s.2;

Monographs:

 1. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Żarnowiec Ł., Świerczyński M. (2011), „Prawo prywatne międzynarodowe ze schematami”, LEXIS-NEXIS;
 2. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Świerczyński M., Żarnowiec Ł. (2010), „Prawo prywatne międzynarodowe: Testy”, Warszawa, LexisNexis.

Chapters in monographs:

 1. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2015), „Trusty” w: „Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C”, Maksymilian Pazdan, Warszawa, C.H.BECK, s.699-770;
 2. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), „Poland” w: „Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. II. Cross-Border Mediation”, Carlos Esplugues Mota, Cambridge, Intersentia, s.25;
 3. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), „Kolizyjnoprawne zagadnienia mediacji transgranicznych” w: „Znad granicy ponad granicami. Księga Dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny”, M. Margoński, M. Krzymuski, Warszawa, C.H.BECK, s.423-446;
 4. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., PAZDAN M. (2014), „The Effects of Corruption in International Commercial Contracts: Polish Report for IACL Congress 2014” w: „Rapports polonais. XIX Congres International de droit comparé. XIX International Congress of Comparative Law”, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.107-140;
 5. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), „Klauzula porządku publicznego” w: „Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A”, Maksymilian Pazdan, Warsaw, C.H.BECK, s.469-508;
 6. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), „Postępowania postarbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych” w: „DIAGNOZA ARBITRAŻU: Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wrocław, Sąd Arbitrażowy przy KPP Lewiatan, s.402-581;
 7. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), „Stosunki pracy. VIII.Delegowanie pracowników do innego państwa członkowskiego w ramach świadczenia usług” w: „Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20B”, Maksymilian Pazdan, Warszawa, C.H.BECK, s.498-528;
 8. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), „Projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów prawa sprzedaży a krajowe przepisy imperatywne” w: „Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego”, J. Poczobut, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.372-390;
 9. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), „Instrument opcjonalny. Wspólne europejskie prawo sprzedaży” w: „System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe”, Wojciech Popiołek, Warszawa, C.H. BECK, s.37-42;
 10. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), „Stosunki powiernicze” w: „System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe”, Wojciech Popiołek, Warszawa, C.H. BECK, s.1060-1085;
 11. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), „Perspectives for the European Optional Instrument Regarding Common Law of Contracts” w: „Dny práva 2011 – Days of Law 2011: Civil Law on the Cross-roads”, J. Kotásek,, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata, Brno, Masarykova Univerzita Pravnicka Fakulta, s.23;
 12. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), „Komentarz do art. 272-274, 340(1) TFUE” w: „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz 2012”, A. Wróbel, J. Łacny, D. Kornobis-Romanowska, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.50;
 13. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Popiołek W. (2011), „Poland” w: „Application of foreign law”, Esplugues C., Iglesias J.L., Palao G., Monachium, SELLIER, s.275-299;
 14. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), „Komentarz do art. 238-240 i 288(1) TWE” w: „Komentarz do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską”, Wróbel A., Warszawa, LexisNexis, s.50.