Maciej Tomaszewski

Rok urodzenia

1941

Place of residence

Warsaw

Nationality

 • Polish

Languages

 • English
 • French
 • German
 • Polish
 • Russian

Specializations

 • commercial agreements in general
 • company law
 • distribution and franchise agreements
 • finance, banking
 • mergers and acquisitions (M&A)
 • real estate, construction

Education

 • Wyższe, doktor nauk prawnych

Professional career

 • Od 1964 r do chwili obecnej – nauczyciel akademicki ,obecnie docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Od 1992 r. do chwili obecnej – konsultant ( of counsel) biura warszawskiego międzynarodowej kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges.

Arbitration experience

 • Arbiter lub arbiter przewodniczący w ok. 300 sprawach krajowych i międzynarodowych – zarówno w arbitrażu instytucjonalnym, jak i ad hoc.

Membership in organizations

 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

Publications

 1. Umowa o arbitraż, w: System Prawa Handlowego, Tom 8 Arbitraż handlowy , Warszawa 2010, s .259-355.;
 2. Przyczyny wyłączenia arbitra w świetle prawa polskiego, w: Międzynarodowy i Krajowy Arbitraż Handlowy u progu XXI Wieku, Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008, s. 245-260;
 3. Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie, „Przegląd Sądowy” 2006, Nr 1, s. 34-64.