Strona główna / Arbitraż / Kalkulator opłat

Kalkulator opłat

Oblicz wysokość opłaty arbitrażowej i opłaty administracyjnej.
Algorytm obliczania tych opłat jest określony w Taryfie opłat.

Wartość przedmiotu sporu w PLN:
Liczba arbitrów:
Oblicz wysokość opłat

Kalkulacja kosztów arbitrażu

Opłata arbitrażowa:

Opłata administracyjna:

Suma opłat:

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Konfederacji Lewiatan:
Konfederacja Lewiatan PEKAO SA III o/Warszawa
Nr konta: 69 1240 1040 1111 0000 0136 1232