Strona główna / Polityka prywatności

Traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników bardzo poważnie. Oznacza to, że zawsze przetwarzamy dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem i dbałością o ochronę danych na każdym etapie przetwarzania.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Konfederacja Lewiatan, z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053779, posiadająca REGON: 014859361 oraz NIP: 5262353400. Możesz skontaktować się z nami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych pod adresem dane.osobowe@konfederacjalewiatan.pl.

Inspektor danych osobowych

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i zgodności przetwarzania danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się w sprawie swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@konfederacjalewiatan.pl.

Zbieranie i cel przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może korzystać z naszego serwisu internetowego, nie ujawniając swoich danych takich jak imię,nazwisko, czy adres e-mail. Jeśli Użytkownik chce z nami się
skontaktować za pomocą formularza kontaktowego, wówczas możemy wymagać podania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko i adres e-mail, do odpowiedzi na zadane pytanie. Wykorzystujemy te informacje do własnych celów biznesowych takich jak wysyłanie zamówionych materiałów/informacji marketingowych lub handlowych. Skorzystanie z ww. funkcji, a przy tym podanie swoich danych jest
zawsze dobrowolne.
Serwis internetowy stosuje także pliki cookies. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies w naszej witrynie internetowej zawiera Polityka Cookies. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Konfederacja Lewiatan zbiera, przetwarza i wykorzystuje (w dalszej części „wykorzystuje”) dane osobowe podane przez Użytkownika na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia RODO) lub wtedy, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia RODO).

Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane usługodawcom zewnętrznym działającym wyłącznie w naszym imieniu. Korzystamy z usługodawców w zakresie przetwarzania danych w ramach przepisów prawa np. w zakresie usług hostingu, korzystania z wtyczek innych dostawców.

Pozostajemy w pełni odpowiedzialni za przetwarzanie danych. Pragniemy zapewnić, że zewnętrzni usługodawcy wykorzystują dane osobowe Użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, niniejszą polityką prywatności i wymogami prawnymi.

Dane osobowe Użytkownika zawsze są traktowane poufnie i nie zostaną ujawnione stronom trzecim, które nie działają w naszym imieniu, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na ich ujawnienie w formie pisemnej lub elektronicznie albo jesteśmy uprawnieni lub prawnie zobowiązani, aby to zrobić.

Wtyczki społecznościowe

Nasze witryny internetowe wykorzystują tzw. „wtyczki społecznościowe”, tj. wtyczki sieci społecznościowych, w szczególności przycisk „Udostępnij” dostawcy „Facebooka”, którego witryna internetowa facebook.com jest obsługiwana przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Podmiotem odpowiedzialnym za niemiecką witrynę internetową facebook.de jest firma Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Wtyczkizazwyczaj mają logo Facebooka. Oprócz Facebooka wykorzystujemy wtyczki „Google+” (dostawca: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), „YouTube” (dostawca: YouTube LLC, 01 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA), „Twitter” (dostawca: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA), „LinkedIn” (dostawca dla klientów poza USA: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland .Ze względu na prywatność, umyślnie zdecydowaliśmy się nie używać bezpośrednich wtyczek sieci społecznościowych w witrynach internetowych. Stosujemy natomiast alternatywne rozwiązanie techniczne, które pozwala Użytkownikowi określić, czy i kiedy dane są przesyłane do operatorów takich sieci społecznościowych. Odwiedzając nasze witryny internetowe, żadne dane nie są automatycznie przesyłane do sieci społecznościowych takich, jak Facebook, Google+, Twitter. Dopiero kiedy Użytkownik kliknie określony przycisk, jego przeglądarka internetowa połączy się z serwerami danej sieci społecznościowej. Oznacza to, że klikając elementy, a następnie symbol danej sieci społecznościowej, użytkownik wyraża zgodę, aby jego przeglądarka internetowa nawiązała połączenie z serwerami tej sieci społecznościowej oraz przesłała dane dotyczące korzystania do jej operatora. Nie mamy wpływu na rodzaj ani zakres danych zbieranych przez sieci społecznościowe. Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych, a także dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez poszczególne sieci społecznościowe, jak również ich odpowiednich praw i możliwości ochrony prywatności Użytkownika, można znaleźć w ich politykach prywatności. Polityka prywatności Facebooka jest dostępna pod adresem http://www.facebook.com/about/privacy/ i http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

Dodatkowe informacje na temat wykorzystania danych przez sieci „Google+”, „Youtube” oraz
„Twitter” można znaleźć pod adresem http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz
http://twitter.com/privacy, sieci Pinterest pod adresem http://about.pinterest.com/privacy/, sieci
LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy i sieci XING pod adresem
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Analiza internetowa za pomocą Google Analytics

Ta witryna internetowa używa Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies w naszej witrynie internetowej zawiera Polityka Cookies. Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Użytkownika z tej witryny internetowej (w tym jego skrócony adres IP), są przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Firma Google wykorzysta te informacje na potrzeby analizy korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej, tworzenia raportów na temat korzystania z witryny internetowej dla jej operatorów, a także świadczenia dodatkowych usług w zakresie korzystania z tej witryny internetowej i Internetu. Ponadto firma Google, gdy ma to zastosowanie, przekaże te informacje stronom trzecim, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu firmy Google. Firma Google w żadnym przypadku nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych przez Google Analytics, instalując dodatek w swojej przeglądarce. W tym celu należy kliknąć poniższy link, który przeniesie użytkownika na stronę Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
[strona zewnętrzna]. Rejestrowanie Za każdym razem, kiedy Użytkownik odwiedza witrynę internetową, w celach statystycznych są rejestrowane i przetwarzane następujące dane, przy czym indywidualny użytkownik w zakresie tych danych pozostaje anonimowy:

  • referrer (strona, której link skierował użytkownika do tej witryny internetowej)
  • terminy wyszukiwania (kiedy referrer jest aparatem wyszukiwania)
  • adres IP jest oceniany w celu określenia kraju pochodzenia i dostawcy
  • przeglądarka, system operacyjny, zainstalowane wtyczki i rozdzielczość ekranu
  • czas trwania odwiedzin na stronach.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) 1 f rozporządzenia RODO:

  • zapewnienie płynnego połączenia z witryną internetową;
  • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej witryny internetowej;
  • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu;
  • i inne cele związane z administracją techniczną witryny internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do kontroli tych danych wstecz, jeśli otrzymamy konkretne informacje o wykorzystaniu niezgodnym z prawem, celem ochrony i dochodzenia roszczeń. Dane zostaną natychmiast usunięte, jeśli przestaną być potrzebne do tego celu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach.

Czas przechowywania danych

Dane Użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak to konieczne do realizacji powyższego celu lub zachowania zgodności z ustawowym okresem przechowywania lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Dane osobowe zebrane przez nas w formularzu kontaktowym zostaną usunięte po zrealizowaniu żądania Użytkownika, np. po odpowiedzi na jego pytanie, chyba że ich zachowanie jest niezbędne do realizacji innych celów.

Odpowiedzialność za własną treść

Treść niniejszej witryny internetowej została przygotowana z dużą starannością. Jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność tej treści. Jako usługodawca odpowiadamy za własną treść w tej witrynie internetowej zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.

Odpowiedzialność za linki (treść zewnętrznych dostawców)

Należy odróżniać naszą własną treść od linków do treści innych dostawców. Nie mamy wpływu na ich treść. Odpowiedzialność za treść powiązanych witryn internetowych zawsze ponosi określony dostawca lub operator tych witryn internetowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Niniejszym informujemy, że zgodnie z artykułami 15-22 rozporządzenia RODO, na mocy zawartych w nich postanowień, Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat jego danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia lub do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu dot. przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie opiera się na artykule 6 ust. 1, lit. a) (zgoda), Użytkownik ma także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do informacji, art. 15 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących tego, czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane (w tym celu przetwarzania, odbiorcy danych, czasu przechowywania itp.).

Prawo do sprostowania, art. 16 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo wnioskować o korektę swoich przechowywanych danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne. Obejmuje to prawo do uzupełnienia za pomocą dodatkowych oświadczeń lub powiadomień.

Prawo do anulowania, art. 17 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo wnioskować o usunięcie swoich danych osobowych. Taka możliwość występuje na przykład, jeśli dane nie są już wymagane do celów, w jakich zostały zebrane lub jeśli dane muszą zostać usunięte, aby wypełnić zobowiązania prawne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Taka możliwość występuje na przykład, jeśli jego dane zostały nieprawidłowo zarejestrowane lub przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. W przypadku ograniczenia przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko w wąsko
zdefiniowanych przypadkach.

Prawo do przenoszenia danych, art. 20 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo domagać się zwrotu dotyczących go danych w standardowym elektronicznym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jemu lub wyznaczonej przez niego osobie odpowiedzialnej, jeśli dostarczył te dane samodzielnie.

Prawo do sprzeciwu, art. 21 rozporządzenia RODO

Użytkownik ma prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, pod warunkiem, że przetwarzanie danych służy prawnie uzasadnionym interesom (patrz artykuł 6 (1) e, f rozporządzenia RODO). W razie sprzeciwu sprawdzimy, czy istnieją wymogi prawne do przetwarzania jego danych, a jeśli nie istnieją, zaniechamy dalszego przetwarzania jego danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, art. 77 rozporządzenia RODO

Ponadto zgodnie z artykułem 77 rozporządzenia RODO Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza to rozporządzenie.

Zmiany w naszych politykach

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszych politykach, aby zapewnić, że spełniają ona obowiązujące wymogi prawne lub aby wdrażać zmiany przy okazji wprowadzania nowych usług.