Strona główna / Sąd arbitrażowy / Komitet Nominacyjny

Komitet Nominacyjny dokonuje zastępczej nominacji arbitrów oraz orzeka o wygaśnięciu mandatu arbitra w wypadku jego wyłączenia albo odwołania. Skład Komitetu Nominacyjnego tworzą Przewodniczący i dwaj Członkowie Komitetu Nominacyjnego.

W wykonywaniu swych funkcji Komitet Nominacyjny nie jest związany jakimikolwiek instrukcjami lub opiniami.

 

Przewodnicząca

mec. Ewa Rutkowska

Członkowie

mec. Krzysztof Kycia
mec. Marcin Rudnik