Strona główna / Arbitraż / Prawo i wytyczne

Regulamin Postępowania Dowodowego IBA

IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Pobierz PDF

Wytyczne IBA dotyczące konfliktu interesów w międzynarodowym arbitrażu

IBA Guidelines on Conflict of Intest in International Arbitration – opublikowane za zgodą International Bar Association, London, UK. © International Bar Association w tłumaczeniu na język polski przygotowanym przez zespół kanclearii Allen&Overy A. Pędzich sp.k. dla Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan i zaakceptowanym przez Komitet Arbitrażowy IBA

Pobierz PDF

Zbiór dobrych praktyk dotyczących rozpraw online

Zbiór dobrych praktyk dotyczących rozpraw online

Pobierz PDF