Strona główna / Sąd arbitrażowy / Historia Sądu Arbitrażowego

Powstanie sądu

Sąd istnieje od 2005 roku i jest wyodrębnioną i samodzielną jednostką Konfederacji Lewiatan, posiadającą własne władze oraz sekretariat.

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan (SAKL) jest nowoczesnym sądem polubownym umożliwiającym przedsiębiorcom sprawne rozstrzygnięcie sporu.

Projekt „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych”

W latach 2009 – 2011 w SAKL prowadzony był projekt „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych”, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była zarówno promocja arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców, jak i promocję polskiego arbitrażu wśród podmiotów zagranicznych, prowadzących swoje interesy w Polsce. Działania projektu, które objęły swoim zasięgiem ponad 3000 prawników i przedsiębiorców, zostały przez nich uznane jako wielki sukces Sądu.

Projekt „Konkurencyjność Arbitrażu”

W latach 2013-2014 realizowany był kolejny projekt – „Konkurencyjność Arbitrażu” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach Projektu zorganizowano wiele działań mających podkreślić konkurencyjność arbitrażu względem sądownictwa powszechnego w trzech obszarach: wiedzy, technologii oraz legislacji. W ramach pierwszego obszaru zorganizowano trzy typy szkoleń: dla pełnomocników, arbitrów oraz przyszłych trenerów arbitrażu. Drugi obszar skupiał się na stworzeniu systemu elektronicznego Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan (ISAL) wspomagającego prowadzenie postępowań arbitrażowych. Trzeci zaś miał na celu opracowanie nowych założeń legislacyjnych i skutkował wydaniem publikacji Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian” (wraz z organizacją konferencji o tożsamym tytule), a finalnie wydaniem Białej Księgi Arbitrażu” zawierającej propozycje zmian w zakresie KPC. Projekt obfitował także w wiele wydarzeń towarzyszących wskazanym celom. 

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan

W roku 2012 SAKL zorganizował pierwszą edycję Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL), największego w Polsce konkursu typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich. KAL polega na przygotowaniu rozwiązania kazusu inspirowanego realnym postępowaniem arbitrażowym, a następnie wcieleniem się przez uczestników w role pełnomocników procesowych stron, których zadaniem jest opracowanie strategii poprowadzenia sprawy, przygotowanie pisma procesowego oraz reprezentacja strony w czasie rozprawy arbitrażowej. Do tej pory odbyło się 9 edycji KAL, w których wzięło udział ponad 250 drużyn z całej Polski.