Strona główna / Sąd arbitrażowy / Komitet Arbitrażowy

Sądem Arbitrażowym kieruje Komitet Arbitrażowy, w którego skład wchodzą: Prezes Sądu Arbitrażowego, trzech Wiceprezesów i Członkowie Komitetu Arbitrażowego.

Prezes Sądu Arbitrażowego, dr hab. Marcin Asłanowicz, reprezentuje Sąd na zewnątrz, kontroluje wewnętrzną pracę Sądu oraz sprawuje inne funkcje określone w Regulaminie Sądu.

Wiceprezesi Sądu Arbitrażowego lub członkowie Komitetu Arbitrażowego zastępują Prezesa Sądu w sprawach powierzonych im przez Prezesa albo przez Komitet Arbitrażowy.

Uchwały Komitetu Arbitrażowego podejmowane są większością głosów wszystkich jego członków obecnych na posiedzeniu.

 

Honorowy Prezes Sądu

dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Prezes

Marcin Asłanowicz

Wiceprezesi

Rafał Kos
Katarzyna Michałowska
Piotr Spaczyński

Członkowie komitetu arbitrażowego:

Paweł Bukiel 
Marcin Ciemiński
Monika Diehl 
Antoni Libiszowski
Paweł Mazur
Marek Neumann 
Piotr Olkowski 
Paweł Pietkiewicz 
Paweł Samborski
Stanisław Sołtysik 
Emanuel Wanat 
Ewelina Wętrys 
Jakub Wołkowicz 
Paweł Wysocki
Katarzyna Kucharczyk