Strona główna / Sąd arbitrażowy / Komitet Arbitrażowy

Sądem Arbitrażowym kieruje Komitet Arbitrażowy, w którego skład wchodzą: Prezes Sądu Arbitrażowego, trzech Wiceprezesów i Członkowie Komitetu Arbitrażowego.

Prezes Sądu Arbitrażowego, dr hab. Marcin Asłanowicz, reprezentuje Sąd na zewnątrz, kontroluje wewnętrzną pracę Sądu oraz sprawuje inne funkcje określone w Regulaminie Sądu.

Wiceprezesi Sądu Arbitrażowego lub członkowie Komitetu Arbitrażowego zastępują Prezesa Sądu w sprawach powierzonych im przez Prezesa albo przez Komitet Arbitrażowy.

Uchwały Komitetu Arbitrażowego podejmowane są większością głosów wszystkich jego członków obecnych na posiedzeniu.

 

Honorowy Prezes Sądu

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Prezes

prof. nadzw. dr hab. Marcin Asłanowicz

Wiceprezesi

1.    dr Rafał Kos
2.    dr Katarzyna Michałowska
3.    mec. Paweł Pietkiewicz

Członkowie komitetu arbitrażowego:

1.     mec. Paweł Bukiel
2.     dr Marcin Ciemiński
3.     mec. Monika Diehl
4.     mec. Stanisław Drozd
5.     mec. Maria Dudzińska
6.     mec. Maciej Durbas
7.     mec. Tomasz Kapliński
8.     mec. Katarzyna Kucharczyk
9.     mec. Antoni Libiszowski
10.   mec. Marek Neumann
11.   mec. Piotr Olkowski
12.   mec. Paweł Samborski
13.   dr Stanisław Sołtysik
14.   mec. Maciej Ślusarek 
15.   mec. Ewelina Wętrys
16.   mec. Agnieszka Wiercińska-Krużewska 
17.   mec. Jakub Wołkowicz
18.   mec. Paweł Wysocki