Strona główna / Sąd arbitrażowy / Komitet Arbitrażowy

Sądem Arbitrażowym kieruje Komitet Arbitrażowy, w którego skład wchodzą: Prezes Sądu Arbitrażowego, trzech Wiceprezesów i Członkowie Komitetu Arbitrażowego.

Prezes Sądu Arbitrażowego, dr hab. Marcin Asłanowicz, reprezentuje Sąd na zewnątrz, kontroluje wewnętrzną pracę Sądu oraz sprawuje inne funkcje określone w Regulaminie Sądu.

Wiceprezesi Sądu Arbitrażowego lub członkowie Komitetu Arbitrażowego zastępują Prezesa Sądu w sprawach powierzonych im przez Prezesa albo przez Komitet Arbitrażowy.

Uchwały Komitetu Arbitrażowego podejmowane są większością głosów wszystkich jego członków obecnych na posiedzeniu.

 

Honorowy Prezes Sądu

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Prezes

prof. nadzw. dr hab. Marcin Asłanowicz

Wiceprezesi

1.    dr Rafał Kos
2.    dr Katarzyna Michałowska
3.    mec. Paweł Pietkiewicz

Członkowie komitetu arbitrażowego:

1.     mec. Paweł Bukiel
2.     dr Marcin Ciemiński
3.     mec. Stanisław Drozd
4.     mec. Maria Dudzińska
5.     mec. Maciej Durbas
6.     mec. Tomasz Kapliński
7.     mec. Antoni Libiszowski
8.   mec. Marek Neumann
9.   mec. Piotr Olkowski
10.   mec. Paweł Samborski
11.   dr Stanisław Sołtysik
12.   mec. Maciej Ślusarek 
13.   mec. Ewelina Wętrys
14.   mec. Agnieszka Wiercińska-Krużewska 
15.   mec. Jakub Wołkowicz
16.   mec. Paweł Wysocki