Organem wykonawczym Sądu Arbitrażowego jest Sekretariat, którym kieruje Dyrektorka. Wykonuje on swe czynności pod kierownictwem Komitetu Arbitrażowego.

 

Dyrektorka

Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz

Email: asiedlecka@konfederacjalewiatan.pl
Tel.: +48 22 55 99 971