Agata Bajno

Rok urodzenia:

1973

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • prawo własności intelektualnej

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Aplikacja Radcowska
 • Studia Podyplomowe: Prawo Własności Intelektualnej
 • Studia Podyplomowe: Alternatywne Metody Rozstrzygania Sporów – Mediacje

Przebieg kariery zawodowej

Styczeń 2023

 • SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk sp. k. – of councel – specjalizacja: prawa autorskie oraz pokrewne do nagrań muzycznych, ochrona wizerunku oraz dóbr osobistych artystów wykonawców, zarządzanie prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz pokrewnymi (ZAIKS, STOART, SAWP, ZPAV);

 • Kancelaria Radcy Prawnego Agata Bajno – współpraca z podmiotami z branży kreatywnej:

  • Universal Music Publishing Sp. z o.o. w Gdańsku – prawa autorskie, umowy z autorami, umowy licencyjne dotyczące eksploatacji praw do utworów muzycznych, umowy z ZAIKS;

  • 2115 Sp. z o.o. w Warszawie – wydawca nagrań muzycznych polskich artystów wykonawców;

  • współpraca z artystami wykonawcami, autorami, producentami, managementami, fotografami, producentami materiałów audiowizualnych;

  • mediacje w zakresie sporów z branży kreatywnej dotyczących praw artystów wykonawców, autorów, producentów, praw do wizerunku, ochrony dóbr osobistych,

  • Fundacja AKEDA w Krakowie– członek Rady Fundacji – działalność pro bono / projekty muzyczne / projekty artystyczne

1997-2022

 • Universal Music Polska Sp. z o.o. – dyrektor działu prawnego;
  – prawa do artystycznych wykonań, prawa producenta fonogramu, prawa do wizerunku artystów wykonawców;

  • umowy artystyczne, umowy licencyjne, umowy dystrybucyjne, umowy reklamowe, umowy o współpracy związane z prawami do artystycznych wykonań;

  • udział w grupie doradczej przy Związku Producentów Audio-Video ZPAV – opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z branżą muzyczną, opiniowanie działań branży fonograficznej w latach 2000-2022;

  • prowadzenie negocjacji umów dotyczących polskich oraz międzynarodowych projektów z zakresu branży muzycznej;

 • Universal Music Publishing Sp. z o.o. – Kancelaria Radcy Prawnego Agata Bajno

  • prawa autorskie, umowy z autorami, umowy licencyjne dotyczące eksploatacji praw do utworów muzycznych, umowy z ZAIKS;

Doświadczenie arbitrażowe

Do chwili obecnej nie posiada doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw przed sądem arbitrażowym. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw mediacji pozasądowych.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

 • Związek Producentów Audio-Video ZPAV w Warszawie

 • Fundacja Akeda w Krakowie – członek Rady Fundacji