Anna Pompe-Ciszewska

Rok urodzenia:

1968

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • prawo farmaceutyczne
 • prawo konkurencji
 • prawo własności intelektualnej

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1996);

 • podyplomowe studia z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1995);

 • podyplomowe studia z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1998).

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 2010 r. – współkierująca praktyką Prawa Własności Intelektualnej w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k.
 • Od 2007 r. – wspólnik w Wardyński i Wspólnicy sp.k.
 • Od 2001 r. – prawnik w Wardyński i Wspólnicy sp.k.
 • Zajmuję się zagadnieniami dotyczącymi różnych aspektów prawa własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych, wzorów przemysłowych i nieuczciwej konkurencji. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, cywilnych i karnych, a także w negocjowaniu ugód.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego SAR)

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • INTA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Znaków Towarowych [International Trademark Association]

 • PACA – Stowarzyszenie na rzecz Zwalczania Podróbek [Polish Anti-Counterfeiting Association]

 • Biolegis – ogólnoeuropejska sieć niezależnych firm prawniczych posiadających dogłębną wiedzę specjalistyczną w dziedzinie life science

 • RA w Warszawie

Publikacje

 1. „Czy wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy licencyjnej to konieczność?” w: Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza (współautorka), C.H. Beck 2022
 2. „Prowadzenie wirtualnej galerii sztuki: jak się przygotować?” (współautorka), Rocznik 2021
 3. „Unijne znaki towarowe pod ochroną prawa karnego” (współautorka), Rocznik 2017
 4. „Jednak nie wszystko można komercjalizować” (współautorka), Rocznik 2015
 5. „E-Commerce and the Law of Digital Signatures” (współautorka rozdziału poświęconego polskiemu prawodawstwu), Oceana Publications 2005
 6. „Handbuch der Markenpiraterie” (współautorka rozdziału poświęconego polskiemu prawodawstwu), C.H.Beck, Monachium 2000