Arkadiusz Michalak

Rok urodzenia:

1978

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski

Specjalizacje

 • media i nowe technologie
 • prawo własności intelektualnej

Uprawnienia zawodowe

 

Strony www

radca prawny, rzecznik patentowy, European Trade Mark and Design Attorney

 

https://michalak-kancelaria.pl/o-mnie

Wykształcenie

 • Magister prawa WPiA Uniwersytet Jagielloński (2002 r.);

 • Doktor nauk prawnych WPiA Uniwersytet Jagielloński (2005 r.),

 • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu prawa własności przemysłowej (2007 r.);

 • Szkoły prawa amerykańskiego organizowane przez m.in. Columbia Law School (2001-2002).

Przebieg kariery zawodowej

 • Obecnie prowadzi indywidualną praktykę radcowską i rzecznikowską w ramach kancelarii    Dr Arkadiusz Michalak Kancelaria Prawa Gospodarczego i Własności Intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w departamencie prawnym Philip Morris Polska S.A. kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak oraz Synthos S.A. notowanej na giełdzie (WIG 20) jednej z największych spółek chemicznych w Polsce, gdzie Dr Michalak sprawował funkcję Dyrektora Działu Prawnego. Założyciel i wykładowca Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Prowadzi również zajęcia na aplikacji rzeczniowskiej. Wykładał także prawo autorskie na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Członek Kolegium Recenzentów Monitora Prawniczego (C.H. Beck). Biegły w postępowaniach karnych z zakresu naruszeń praw autorskich i znaków towarowych.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Sędzia Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie;

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych.

Publikacje

 1. Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji, C.H.Beck 2021 r.;

 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych komentarz pod red. A.Michalaka, Warszawa 2019 r. wyd. C.H. Beck;

 3. Prawo własności przemysłowej-komentarz pod red. AMichalaka, Warszawa 2016 r. wyd. C.H. Beck;

 4. Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej, C.H.Beck 2011 r.;

 5. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa-zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze 2006 r.