Ewa Nowińska

Rok urodzenia:

1948

Narodowość

 • polska

Języki

 • niemiecki
 • rosyjski

Specjalizacje

 • media i nowe technologie
 • prawo konkurencji
 • prawo własności intelektualnej
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

 

Strony www

radca prawny

 

 

Wykształcenie

 • wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • aktualnie jestem emerytowanym profesorem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byłam prodziekanem Wydziału Zarzadzania i Komunikacji Społecznej oraz dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa. W macierzystej Katedrze Własności Intelektualnej kierowałam Zakładem Prawa Mediów i Konkurencji.

Doświadczenie arbitrażowe

 • jestem arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy KIG;
 • jestem arbitrem w Sądzie Polubownym przy PIIiT;
 • byłam arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Publikacje

 1. WoIność wypowiedzi prasowej (opracowanie monograficzne);

 2. Prawo reklamy (opracowanie monograficzne);

 3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz (wpółaut. K. Szczepanowska-Kozłowska);

 4. Komentarz do art.25 i 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. R.Markiewicz;

 5. Po co nam pluralizm w mediach, artykuł opubl. W: Księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie;

 6. Ochrona prawa do rzetelnego wykorzystania dzieła, artykuł.