Janusz Jakubowski

Rok urodzenia:

1963

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski

Specjalizacje

 • media i nowe technologie
 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo własności intelektualnej
 • reklama

Uprawnienia zawodowe

 

Strony www

radca prawny

 

 

 

Wykształcenie

 • 2005 – 2006 – Studia podyplomowe w zakresie prawa internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

 • 2003 – 2004 – Studia podyplomowe na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu,

 • 1999 – 2000 – Studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

 • 1991 – 1992 – Aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie, ukończona w 1992 r. egzaminem radcowskim,

 • 1989 – 1991 – Aplikacja sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, ukończona w 1991 r. egzaminem sędziowskim,

 • 1984 – 1989 – Studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przebieg kariery zawodowej

 • 1993 – obecnie – radca prawny i wspólnik w kancelarii Jakubowski Pluta i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, której jest współzałożycielem,

 • 1991 – 1992 – aplikacja radcowska w OIRP w Warszawie, ukończona w 1992 r. egzaminem radcowskim,

 • 1989 – 1991 – aplikacja sądowa w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, ukończona w 1991 r. egzaminem sędziowskim.

Doświadczenie arbitrażowe

 • W latach 2011 -2023 arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego SARA przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych,
 • Arbiter i wiceprezes Sądu Polubownego Związku Producentów Audio Video.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Consilium Iuris – Europejskie Zgromadzenie Interesów Gospodarczych, zrzeszające prawników, doradców podatkowych i audytorów,

 • IUSFUL European Legal Network- międzynarodowa sieć kancelarii prawnych.