Maciej Kubiak

Rok urodzenia:

1982

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski

Specjalizacje

 • media i nowe technologie
 • prawo własności intelektualnej

Uprawnienia zawodowe

 

Strony www

Wykształcenie

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, z dyplomem studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na WPIA UW, a także rocznego Centrum Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet Floryda/Uniwersytet Warszawski) i dwuletniego Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (Uniwersytet Cambridge/Uniwersytet Warszawski). Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 2022 współtworzy kancelarię SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk (www.skplaw.pl), w której jest partnerem zarządzającym i współkieruje departamentem własności intelektualnej i nowych technologii (IP/TMT). Przedtem przez 14 lat związany z kancelarią LSW, w której przez ponad dekadę był partnerem współkierującym praktyką IP/TMT oraz odpowiadał za cyberbezpieczeństwo i wdrażanie legal tech. Wcześniej zdobywał doświadczenie w. in. w departamencie własności intelektualnej kancelarii Sołtyński Kawecki & Szlęzak.
 • Wielokrotnie rekomendowany przez renomowane międzynarodowe rankingi prawne (m.in. Chambers & Partners, Legal 500, Managing IP, IP Stars, Media Law International): w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), własności intelektualnej (IP) oraz rozwiązywania sporów (Dispute Resolution).

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT) oraz koordynator grupy roboczej Media i Internet SPNT. Członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii (C.H. Beck). Wykładowca w centrum Praw własności intelektualnej im H. Grocjusza w Krakowie i na studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS – Legaltech i innowacje w branży prawniczej.

Publikacje

 1. Komentarz do prawa własności przemysłowej (C.H. Beck, 2016, red. A.Michalak) – współautor,
 2. Komentarz do prawa autorskiego (C.H. Beck 2019, red. A.Michalak) – współautor,
 3. Stronniczość i uprzedzenia sztucznej inteligencji (AI Bias) – ryzyko i sposoby jego mitygacji., Kwartalnik Prawa Nowych Technologii Nr 2/2023 (Wydawnictwo C.H.Beck.) – współautor,
 4. Inspiracja i cytat w reklamie – wybrane zagadnienia prawne w: Reklama. Aspekty prawne, (Wolters, 2012, red. M. Namysłowska),
 5. Odpowiedzialność dostawców usług udostępniania treści on-line i ich użytkowników w kontekście implementacji dyrektywy (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym, Kwartalnik Prawo Nowych Technologii Nr 1/2021 (Wydawnictwo C.H.Beck.) – współautor,
 6. Obrót NFT jako nowa forma dystrybucji przedmiotów własności intelektualnej, Kwartalnik Prawa Nowych Technologii Nr 1/2022 (Wydawnictwo C.H. Beck) – współautor.