Michał Bednarkiewicz

Rok urodzenia:

1968

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski

Specjalizacje

 • media i nowe technologie
 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo konkurencji
 • prawo prasowe
 • prawo własności intelektualnej
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (praca magisterska pod kierunkiem prof. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej po tytułem Umowne i ustawowe podstawy zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 1995 rok).

Przebieg kariery zawodowej

 • od roku 1999 – obecnie – indywidualna Kancelaria Adwokacka w Warszawie;
 • 1996 – 1999 – aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej adw. Andrzeja Szostaka;
 • 1992 – 1996 – w okresie studiów oraz aplikacji adwokackiej pracownik Kancelarii Adwokackiej adw. Ewy Pruchniewicz w dziedzinach wskazanej specjalizacji.

Doświadczenie arbitrażowe

 • reprezentacja przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie.