Paweł Podrecki

Rok urodzenia:

1968

Narodowość

 • polska

Języki

 • niemiecki

Specjalizacje

 • media i nowe technologie
 • prawo antymonopolowe
 • prawo farmaceutyczne
 • prawo konkurencji
 • prawo własności intelektualnej
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

 

Strony www

adwokat

 

 

www.traple.pl

 

 

Wykształcenie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie mgr prawa (1992);

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr prawa (1998);

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. prawa (2011);

 • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – prof. INP PAN (2017)

Przebieg kariery zawodowej

 • Adwokat, Starszy Partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego oraz procesowego. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. W kancelarii nadzoruje prace największej i wielokrotnie wyróżnianej Praktyki IP, w tym zespołów: Prawa własności przemysłowej, Prawa autorskiego, Life Sciences, a także zespoły: Prawa konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa procesowego. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji (m.in. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000, Legal 500, Lider rankingu Rzeczpospolita 2021/22/23 w kategorii Prawo własności intelektualnej).
 • Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Jest profesorem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Zakładu Prawa Prywatnego i Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN oraz Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Wykładowca Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht w Monachium oraz Uniwersytetów w Berlinie i Wiedniu.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT (od 2003 r.);
 • Arbiter Komisji Prawa Autorskiego (2012-2014);
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (ad hoc).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokacjiej w Krakowie, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.

Publikacje

 1. Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2011 (Wolters Kluwer).

 2. Rozstrzyganie sporów o nazwy domen internetowych. Arbitraż handlowy, System prawa handlowego, T.8, (Red. A. Szumański), Warszawa 2015 (C.H. Beck);

 3. Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Rozdział 8 i 9) P. Podrecki, M. Bukowski, D.Flisak, Z. Okoń, J. Raglewski, S. Stanisławska-Kloc, T. Targosz (red. D. Flisak) Warszawa 2015 (Wolters Kluwer);

 4. Prawo własności przemysłowej, System Prawa Handlowego, t. 3 (red. E. Nowińska; K. Szczepanowska-Kozłowska) Warszawa 2015 (C.H. Beck);

 5. Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej. Komentarz Prawo własności przemysłowej (Red. J. Sieńczyło-Chlabicz) Warszawa 2020 (C.H. Beck);

 6. Umowy licencyjne i inne umowy transferu technologii w świetle europejskiego i polskiego prawa konkurencji, Prawo patentowe (Red. M. du Vall. E. Traple) Warszawa 2020 (C.H. Beck).