Ryszard Markiewicz

Rok urodzenia:

1948

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski

Specjalizacje

 • prawo własności intelektualnej

Uprawnienia zawodowe

 

Strony www

Wykształcenie

 • wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 1972 pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 1992 roku uzyskał tytuł profesora nauk prawnych. W latach 2011-2014 Przewodniczący Komisji Prawa Autorskiego, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, wspólnik w kancelarii prawnej Markiewicz, Sroczyński, Mioduszewski. Członek Komitetu Redakcyjnego „Kwartalnika Prawa Prywatnego”, „Glosy” i „Przeglądu Prawa Handlowego”, „Prac z Prawa Własności Intelektualnej, ZN UJ”.

Doświadczenie arbitrażowe

 • arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych [od 2002 r].

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Wiceprzewodniczący polskiej grupy Association littéraire et artistique internationale.

Publikacje

 1.  Ochrona prac naukowych, Warszawa Kraków 1990,
 2. [współautor Janusz Barta] Internet a prawo, Kraków 1998,
 3. [współautor Janusz Barta] Prawo autorskie, Warszawa 2016 [wyd. IV],
 4. Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018,
 5. Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym, Warszawa 2021,
 6. Zabawy z prawem autorskim dawne i nowe, Warszawa 2022 [wyd. II],
 7. Zasada proporcjonalności w prawie autorskim w UE, Warszawa 2023.