Andrzej Tomaszek

Rok urodzenia:

1961

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski

Specjalizacje

 • media i nowe technologie
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

Strony www

Wykształcenie

 • wyższe
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Przebieg kariery zawodowej

 • Adwokat od 1989 r. praktykujący nieprzerwanie w zespole adwokackim nr 40, a od 1992 w Spółce Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Od 20 lat arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • 1995 – 2013 – członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie;
 • 2008 – 2013 – wicedziekan tej Rady;
 • 2015 – 2021 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej izby adwokackiej w Warszawie;
 • Od 2021 – członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Publikacje

 1. Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych – wyd. CH Beck 2016 – 2020;

 2. Sprawy własności intelektualnej – nowe postępowanie odrębne – Monitor Prawniczy 15/2020;

 3. Nowe zasady postępowania po nowelizacji procedury cywilnej – Monitor Prawniczy 19/2019;

 4. Nowe powinności adwokackie po nowelizacji procedury cywilnej – Palestra 11-12/2019;

 5. Uchylenie uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki kapitałowej jako sposób usunięcia skutków naruszenia dóbr osobowych – Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej; 2018;

 6. Czy actio pro socio wspólnika spółki kapitałowej może być efektywna? – Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Kubasowi; 2016.