Adam Zwierzyński

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • media i nowe technologie
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat (od 2007 roku)

Strona www

Wykształcenie

 • Aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Egzamin adwokacki – marzec 2007 r.;
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister nauk prawnych – 2003 r.;
 • Uniwersytet w Helsinkach, Wydział Prawa, stypendium Socrates – Erasmus: 2002 – 2003.;
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego (Uniwersytet Warszawski i Florida University) – dyplom 2002 r.;
 • Certificate of Proficiency in English – 2001.;
 • Certificate of Advanced English – 1998.;
 • First Certificate in English – 1997.

Przebieg kariery zawodowej

 • W zawodzie prawniczym od 2002 roku, adwokat od 2007 r. Pan Adam Zwierzyński koncentruje swoją praktykę na obsłudze podmiotów gospodarczych w szeroko rozumianych postępowaniach spornych, w szczególności postępowaniach arbitrażowych. Reprezentuje klientów m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy KIG, sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, oraz organami administracji publicznej.
 • 2008 do dziś – dział procesowy kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy Sp. k. w Warszawie (do 2017 roku działającej jako warszawskie biuro amerykańskiej kancelarii Chadbourne & Parke), aktualne stanowisko – Counsel.
 • 2003 – 2008 – dział procesowy kancelarii „Karniol Małecki i Wspólnicy” Sp. k. w Warszawie.
 • VII 2002 – kancelaria Linklaters, T.Komosa i Wspólnicy Sp.k. w  Warszawie – letnia praktyka studencka.
 • VI 2002 – kancelaria Nörr Stiefenhofer Lutz Sp. z o.o. w  Warszawie – letnia praktyka studencka.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Pełnomocnik w licznych procesach arbitrażowych, głównie przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie, w sprawach o szerokim spektrum przedmiotowym oraz dużych wartościach przedmiotu sporu;
 • doradztwo w zakresie potencjalnego postępowania arbitrażowego ICC (spór zakończony polubownie, bez potrzeby wszczynania arbitrażu);
 • Arbiter w konkursach arbitrażowych.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • od 2003 – Warszawska Izba Adwokacka;
 • od 2008 – Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego;
 • od 2018 – Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.