Agnieszka Lizer-Klatka

Rok urodzenia

1971

Miejsce zamieszkania

Katowice

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo własności intelektualnej
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Doktor nauk prawnych

Przebieg kariery zawodowej

 • Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach od 2000 r., od 12 lat wspólnik w kancelarii Popiołek, Adwokaci i Doradcy, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka komandytowa w Katowicach; od 2009 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej. W roku 2003 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, a rozprawa doktorska poświęcona była umowie o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Stypendystka British Council (1997), Lauterpacht Research Centre for International Law, University of Cambridge (1997). Absolwentka Distance Learning Programme Introduction to English and European Law, Board of Continuing Education, University of Cambridge (1995-1997).

 • Doświadczenie zawodowe obejmuje uczestnictwo w charakterze pełnomocnika stron w postępowaniach gospodarczych przed sądami powszechnymi w sadami arbitrażowymi, tak w sprawach krajowych jak i w obrocie gospodarczym międzynarodowym.

Doświadczenie arbitrażowe

Pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi MIH i KIG, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach; pełnomocnik w postępowaniach delibacyjnych przed sadami polskimi; konsultant w zagranicznych postępowaniach arbitrażowych w zakresie polskiego prawa o sądownictwie polubownym.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Arbitral Women (2010);
 • IBA (2010).

Publikacje

 1. Pojęcie orzekania na zasadach słuszności w międzynarodowym arbitrażu handlowym, PiP 2000, nr 1;
 2. Forma umowy o arbitraż wedle konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, PPHZ 2000, nr 19-20.