Aleksander Chłopecki

Rok urodzenia:

1965

Miejsce zamieszkania

Izabelin

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • W 1990 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 r. – Magister der Rechtsvergleichung z Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Bonn, Niemcy.
 • W 1997 roku doktor prawa, a następnie (2002) dr. hab. Studiów Prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim.

Przebieg kariery zawodowej

 • Aleksander Chłopecki profesor prawa na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Katedry Prawa Cywilnego, kierownik Katedry Prawa Rynku Kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Radca prawny. Partner w: Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy, Doradcy Prawni, sp. z o.o. komandytowa.

 • Przewodniczący Sądu Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

  Od 1990 r. pracował w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Często współpracował z Polską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, w latach 1991-1994 w Departamencie Brokera i Funduszu Powierniczego; do 1996 r. jako Doradca Przewodniczącego Komisji ds. Prawnych; w latach 1997-2000 był Dyrektorem Departamentu Prawnego; a od czerwca 2001 r. do lutego 2004 r. Wiceprzewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ds. Prawnych – odpowiedzialny za przygotowanie przepisów polskiego rynku kapitałowego.

 • W latach 1996-97 oraz w okresie od maja 2000 r. do maja 2001 r. był związany z firmą prawniczą Hunton Williams.

 • Od maja 2003 jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Przewodniczący Sądu Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego, sędzia i przedstawiciel w innych sądach arbitrażowych, taki jak Sąd Arbitrażowy przy Związku Banków Polskich i Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych

Publikacje

 1. Chłopecki A., Usługi maklerskie w publicznych obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 1995r.;
 2. Chłopecki A., Domański G., Jurga R., Michalski M., Sobolewski L., Prawo o publicznych obrocie papierami wartościowymi – Komentarz, Warszawa 1999r.;
 3. Chłopecki A., Dyl. M., Rynki kapitałowe w Unii Europejskiej, Warszawa 2000r., Publikacja Instytutu Wymiaru Justice;
 4. Chłopecki, opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001r.;
 5. Chłopecki A., Dyl M., Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003 (podręcznik akademicki, CH Beck);
 6. Chłopecki A. Zapała A. Nowocień-Dycha K., Prawa i obowiązki klienta domu maklerskiego, Warszawa 2003;
 7. System Prawa prywatne, Prawo papierów 4, t. 19, pr. zbiorczy. pod redakcją A.Szumańskiego (część Praca pt. Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, s. 745-760, 818-1029) – CH. BECK, Warszawa 2006.