Aleksander Kappes

Rok urodzenia

1966

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo konkurencji
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Przebieg kariery zawodowej

 • 1990 – magisterium, aplikacja sędziowska w Sądzie Okręgowym w Łodzi, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, Uniwersytet Łódzki;
 • 1994 – aplikacja adwokacka – ORA w Łodzi;
 • 1996 – egzamin adwokacki;
 • 1997 – doktorat, Uniewersytyt Łódzki, początek praktyki adwokackiej;
 • 2010 – habilitacja, Uniwersytet Łódzki;
 • Obecnie – profestor Uniwerytetu Łódzkiego, dr hab., czynny adwokat specjalizujący się w prawie spółek (zwłaszcza w sporach korporacyjnych), prawie umów gospodarczych, nieuczciwej konkurencji.
 • Udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, ponad 50 publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w szczególności z prawa spółek, w tym 10 książek (autorstwo/współautorstwo).
 • Zajmuje się także nadzorem korporacyjnym (udział w radach nadzorczych).

Doświadczenie arbitrażowe

 • Udział w kilkunastu postępowaniach arbitrażowych w chrakterze arbitra (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, sądy polubowne ad hoc).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Samorząd adwokacki – Okręgowa Izba Adwokacka w Łodzi.

Publikacje

 1. System Prawa Prywatnego, T. 9, Umowy nienazwane (red. W. J. Katner), Warszawa 2015 (2 wyd.);
 2. System Prawa Handlowego, T. 2, Prawo spółek (red. S. Włodyka), Warszawa 2012 (2 wyd.);
 3. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej, Kraków 1997;
 4. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., Warszawa 2010;
 5. Spółka komandytowa, Warszawa 2014;
 6. Meritum. Prawo spółek (red. A. Kidyba), Warszawa 2016 (5 wyd.).