Andrzej Całus

Rok urodzenia:

1929

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • prawo antymonopolowe
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny, profesor nauk prawnych

Wykształcenie

 • Doktor nauk prawnych UW i doktor nauk prawnych Uniwersytetu w Saarbrücken

Przebieg kariery zawodowej

 • Partner w spółce komandytowej, od 1954 r. do końca 2009 r. zatrudniony w Szkole Głównej Handlowej (od 1980 r. jako profesor prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa handlowego porównawczego i międzynarodowego).

Doświadczenie arbitrażowe

 • Od 1975 r. aktywna działalność w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Polskiej Grupy Stowarzyszenia prawa Międzynarodowego (ILA)
 • Członek korespondent Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT)

Publikacje

 1. Prawo cywilne i handlowe państw obcych, wyd. II, Warszawa 1985
 2. Przewodnik po źródłach i podstawowych instytucjach prawa prywatnego (handlowego) w systemach prawnych Europy kontynentalnej, Wielkiej Brytanii i USA, Warszawa 1992
 3. „Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy – uwagi prawno-porównawcze” w Studiach z Prawa Gospodarczego Prywatnego, Kraków 2003
 4. „Koncepcja spółki komandytowo-akcyjnej w ujęciu prawno-porównawczym, w Prawo Prywatne Czasu Przemian, Poznań 2005
 5. „Kompetencje Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie zbliżania prawa państw członkowskich” w Prawo w XXI wieku, Warszawa 2006
 6. „Wybrane aspekty statusu prawnego członka rady nadzorczej spółki akcyjnej – próba kwalifikacji charakteru stosunków prawnych ze spółką – pozycja tzw. członka niezależnego”, w Węzłowe problemy prawa handlowego, Szczecin 2008