Andrzej Kidyba

Rok urodzenia

1957

Miejsce zamieszkania

Lublin

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • prawo handlowe
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe prawnicze

Przebieg kariery zawodowej

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba – Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, specjalista w zakresie prawa handlowego i cywilnego.
 • Autor bądź współautor ponad 200 publikacji naukowych: komentarzy, podręczników, glos, monografii, artykułów publikowanych w Polsce i za granicą.
 • Autor licznych opinii prawnych wykonywanych na zlecenie władz i urzędów centralnych (m. in. Sejmu) oraz praktyki gospodarczej.
 • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1999 – 2005).
 • Ekspert Komisji Sejmowych w tym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.
 • Współautor ustawy „O swobodzie działalności gospodarczej” (2003) oraz projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych (2002).
 • Za opracowanie „Kodeks spółek handlowych. Komentarz t. I-II” został uhonorowany Lubelską Nagrodą Naukową, zwaną Lubelskim Noblem (2004).

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC);
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Zurichu;
 • Arbiter przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej oraz licznych sądów polubownych Ad Hoc w Polsce;
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Ekspert w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (m. in. w sprawie Vivendi, Deutsche Telekom, EUREKO i innych).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Deutsch – Polnische Juristen Vereinigung E.V (1993 – obecnie);
 • Reprezentant WPiA UMCS w European Legal Practice Integrated Studies (ELPIS) 2002;
 • Członek European Law Faculties Association (ELFA);
 • Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Absolwentów Deutscher Akademischer Austauschdienst (2003 – 2006);
 • Członek Komisji Prawniczej oddziału PAN w Lublinie (2008 – obecnie);
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Przegląd Prawa Handlowego” (2005- obecnie);
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Glosa” (2005 – obecnie);
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Radca Prawny” (2008 – obecnie).

Publikacje

 1. „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz”;
 2. „Kodeks spółek handlowych t. I i II”;
 3. „Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia”;
 4. „Prawo handlowe” – podręcznik akademicki;
 5. „Kodeks cywilny . Komentarz” – redaktor i współautor;
 6. „Legal persons bodies of authority” – monografia.