Andrzej W. Wiśniewski

Rok urodzenia

1950

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe prawnicze, dr hab.

Przebieg kariery zawodowej

 • Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Prywatnego i Handlowego, Wydział Prawa i Administracji UW;
 • indywidualna kancelaria radcy prawnego (od 2010);
 • wspólnik w kancelarii prawnej Piontek Wiśniewski, d. Uni-Expert (1989 – 2010);
 • doradca firm prawniczych „Vinson & Elkins Poland” Ltd (1990 – 1991) oraz Dewey LeBoeuf (1991 – 2009);
 • radca prawny w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego (1979 -1984 oraz 1986 – 1990);
 • radca prawny w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „BUMAR” (koordynator Zespołu Radców Prawnych, 1984 – 1986).

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter w międzynarodowym arbitrażu handlowym od 1985 r.; ok. 100 spraw krajowych i międzynarodowych jako arbiter, pełnomocnik oraz świadek-ekspert.
 • Wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Austrii w Wiedniu.
 • Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN (2005 – 2011).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego

Publikacje

 1. Autonomia stron umowy o arbitraż w świetle nowego prawa prywatnego międzynarodowego, w: Księga jubileuszowa dedykowana dr A. Tynelowi, Warszawa 2012;
 2. Rozdział dotyczący Polski w International Handbook Commercial Arbitration, wyd. Kluwer  (2012, w j. ang.);
 3. Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów, Warszawa 2011;
 4. Companies’ Freedom of Establishment after the ECJ Cartesio Judgment, European Business Organization Law Review 2009, nr 10 (w j.ang., z A. Opalskim);
 5. Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu arbitrażowego (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków krajowego obrotu gospodarczego), Kwartalnik ADR nr 2, 2009;
 6. Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywilnego – zagadnienia podmiotowe, PPH 2008, dodatek do nr 6.