Andrzej Zacharzewski

Rok urodzenia

1967

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Wyższe Prawnicze, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Przebieg kariery zawodowej

 • 2011  – obecnie – Kancelaria Zacharzewski i Wspólnicy, Kraków. Partner Zarządzający;
 • 2013 – obecnie – Prawo i Księgowość sp. z o.o. ,Kraków. Wspólnik;
 • 2008 – obecnie – Warmtrade.com.Ltd, Hong Kong, Przedstawiciel na Polskę;
 • 1996 – 2011 – Kancelaria Nikiel i Zacharzewski, Kraków. Wspólnik;
 • 2005 – 2012 – Wyższa Szkoła Europejska im Ks. Tischnera w Krakowie, Wykładowca Prawa Pracy;
 • 2000 – 2002 – PCI SA, Kraków, członek Rady Nadzorczej.

Doświadczenie arbitrażowe

 • 2000 – obecnie. Arbiter Stałego Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie. Orzekał w ponad 60 sprawach, przeważnie z zakresu obrotu międzynarodowego;
 • 2012 – obecnie. Arbiter Stałego Sądu Arbitrażowego przy Związku Banków Polskich w Warszawie. Orzekał w dwóch sprawach z zakresu instrumentów finansowych;
 • 2015 – obecnie. Mediator Centrum Arbitrażu i Mediacji w Krakowie.

Uprzednio m.in.:

 • reprezentował banki w postępowaniach opcyjnych z zakresu instrumentów finansowych (osiem spraw);
 • Utworzył Centrum Mediacji przy Warmtrade.com Ltd;
 • Uczestniczył jako prelegent w wielu konferencjach poświęconych arbitrażowi i mediacji.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Izba Adwokacka w Krakowie;
 • American Academy Alumni Association (Dallas, Texas);
 • Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie;
 • Polsko – Chińska Izba Gospodarcza.

Publikacje

 1. „Banki wygrywają z przedsiębiorcami  procesy o opcje walutowe”; Rzeczpospolita, 23.12.2010;
 2. “Nadużycie  gwarancji  bankowej przez jej beneficjenta”, Prawo Bankowe, 2006/11/37;
 3. „Outplacement”; Agnieszka Flis, Marek Mos, Andrzej Zacharzewski, Krakow,  co. 2002 ISBN 83-7287-014-4;
 4. „Przekształcenia spółek cywilnych w spółki handlowe – tryb i konsekwencje dla banku”, Prawo Bankowe, 2001/7-8/53;
 5. „Akredytywa dokumentowa jako praktyczny instrument płatniczy w obrocie międzybankowym” Palestra 1997/1-2/55;
 6. „Adwokaci Generalni – ich rola i miejsce w strukturze Trybunału Sprawiedliwości  Unii Europejskiej w Luksemburgu”, Palestra 1994/3-4/123.