Anita Garnuszek

Rok urodzenia

1990

Miejsce zamieszkania

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • międzynarodowe prawo prywatne
 • papiery wartościowe i giełdy
 • prawo europejskie
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • prawo sportowe
 • projekty infrastrukturalne
 • rynki kapitałowe
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • wyższe, doktor nauk prawnych
 • absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Haskiej Akademii Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz International Academy for Arbitration Law w Paryżu.

Przebieg kariery zawodowej

 • Managing Associate w zespole rozwiązywania sporów kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, współpracuje z kancelarią od 2018; wcześniej przez 5 lat współpracowała jako associate z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy.
 • wieloletnia trenerka drużyn WPiA UW w międzynarodowych konkursach arbitrażowych.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Reprezentuje przedsiębiorców w sporach gospodarczych przed sądami arbitrażowymi takimi jak: SA przy ICC, LCIA, SCC, Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, SAKIG, Sądem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz trybunałami arbitrażowymi ad hoc, zarówno w arbitrażu inwestycyjnym, handlowym, jak i sportowym.
 •  wcześniej przez 5 lat pełniła funkcję sekretarza jednego z najbardziej uznanych i cenionych arbitrów w Polsce.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • członek AIJA oraz Young International Council for Commercial Arbitration i Young International Arbitration Group.

Publikacje

 1. autorka rozprawy doktorskiej pt. „Państwo w międzynarodowym arbitrażu handlowym”;
 2. A. Garnuszek, Prawo publiczne w międzynarodowym arbitrażu handlowym z udziałem państwa, w: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t. 20, Katowice 2017;
 3. A. Garnuszek, A. Orzeł, EU proposals to reform the investor-to-State dispute settlement system – a critical analysis of selected issues addressed in the concept paper „Investment in TTIP and beyond – the path for reform”, w: Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Vol. 5, No. 2 (2015): Issue 2;
 4. A. Garnuszek, The Law Applicable to the Constractual Assignment of an ArbitrationAgreement, w: Arbitration. The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Vol. 82, Issue 4;
 5. A. Garnuszek, A. Orzeł, Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law, w: Arbitration Bulletin – Young Arbitration, 24/2016;
 6. A. Garnuszek, Nowelizacja polskiego prawa w zakresie systemu rozstrzygania sporów w sporcie, w: Prawo. Sport. Finanse. Regulacje Prawne jako Instrument Optymalizujący Zarządzanie Sportem, red. K. Wróbel, M. Walczak, Warszawa 2017.