Anna Cudna-Wagner

Rok urodzenia:

1976

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo antymonopolowe
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Przebieg kariery zawodowej

 • 03.2013 – Managing Associate, Linklaters
 • 2009 – obecnie – Wykładowca procedury cywilnej w okręgowej izbie radców prawnych w Warszawie
 • 2007 – 03.1013 – Partner, Departament Procesowy i Zespół Prawa Konkurencji (FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz)
 • 2005 – 2007 – Senior Associate, M. Furtek & Wspólnicy
 • 2001 – 2005 – Wykładowca w katedrze Prawa Cywilnego, WPiA UW
 • 2000 – 2005 – Associate, M. Furtek & Wspólnicy
 • 1999 – 2000 – Junior Associate, Wardynski & Partners

Doświadczenie arbitrażowe

 • Pełnomocnik w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG, przed Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich oraz w postępowaniach ad hoc

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji

Publikacje

Książki:

 1. Opowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela, Wydawnictwo Kodeks sp. z o.o., 2002;

Artykuły:

 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych, Prawo Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, 2001 nr 8 i nr 9;
 2. Następstwo procesowe w przypadku podziału spółki przez wydzielenie., PPH 2008, nr 10;
 3. Klauzula porządku publicznego w pstępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego, TEMIDIUM 2011, nr 4;
 4. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego z 16 września 2011 r., TEMIDIUM, nr 1.