Anna Maria Pukszto

Rok urodzenia

1974

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • prawo antymonopolowe
 • prawo konkurencji
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • 2008 – dziś Partner w Kancelarii Salans, w kancelarii od 2000 r.;
 • 1999 – 2000 Associate w kancelarii adwokackiej Leszka Zgutki.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Udział w charakterze pełnomocnika w postępowaniach arbitrażowych prowadzonych wg. regulaminów Londyńskiego Centrum Międzynarodowego Arbitrażu (London Court of International Arbitration), Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego przy Federalnej Izbie Handlowej w Wiedniu (International Arbitral Centre of Federal Economic Chamber in Vienna), Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (International Chamber of Commerce), Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej;
 • Udział w charakterze pełnomocnika w postępowaniach postarbitrażowych przed sądami powszechnymi;
 • Doradztwo w zakresie arbitrażu inwestycyjnego.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej);
 • ArbitralWomen;
 • INSOL Europe;
 • Stowarzyszenie Prawa Konkurencji (Członek Zarządu).

Publikacje

 • „Private Antitrust Litigation, Getting the Deal Through” – współautor rozdziału dotyczącego Polski (edycje 2008, 2009, 2010);
 • „Investing in distressed companies in Poland: Perspectives for restructurings in rehabilitaion or bankruptcy proceedings”, Euromoney Yearbooks 2010;
 • “European Parliament Report – Harmonisation of Insolvency Law” – raport nt. potrzeby harmonizacji praw upadłościowych państw członkowskich przygotowany dla Parlamentu Europejskiego przez INSOL Europe, współautor;
 • “Zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia na własność przedmiotu zastawu rejestrowego”, Rejent 1999 nr 6-7.