Artur Bierć

Rok urodzenia:

1977

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • media i nowe technologie
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • prawo własności intelektualnej
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji,
 • Aplikacja Radcowska w OIRP w Warszawie,
 • Podyplomowe Studia Rynku Kapitałowego – Uniwersytet Warszawski,
 • Studia Doktoranckie INP PAN, ICAN Institute – „Harvard Business Review Polska” program ITS Management.

Przebieg kariery zawodowej

 • Radca prawny – założyciel kancelarii BIERĆ Kancelaria Radców prawnych.
 • Wieloletni wykładowca uczelni Łazarskiego – z zakresu obrotu nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.
 • Wieloletni Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
 • Radca prawny – dyrektor departamentu prawnego jednego z największych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości.
 • Wieloletni członek zarządu spółek zarządzających centrami handlowymi i biurowcami.
 • Prawnik w jednej z największych kancelarii notarialnych w Warszawie.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter wpisany na listę OIRP w Warszawie.
 • Arbiter wpisany na listę Sądu Arbitrażowego przy ZBP w Warszawie.
 • Prowadzenie oraz nadzór nad prowadzeniem sporów arbitrażowych przez inne kancelarie, prowadzone w imieniu funduszy inwestycyjnych, spółek celowych oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Postępowania obejmowały spory wynikające z umów zawieranych przez te podmioty – umów najmu, umów o roboty budowlane w tym związanych z budową centrów handlowych i obiektów biurowych, umów o świadczenie usług, umów pośrednictwa, umów serwisowych związanych z funkcjonowaniem centrów handlowych i obiektów biurowych, nabyć nieruchomości a także roszczeń kierowanych wobec funduszy inwestycyjnych i towarzystwa funduszy inwestycyjnych.