Artur Sidor

Rok urodzenia

1970

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

radca prawny

Wykształcenie

 • Wyższe;
 • 2013 – 2015 – School of International Arbitration Queen Mary Univeristy of London – studia podyplomowe w zakresie międzynarodowego i porównawczego arbitrażu handlowego (moduł dodatkowy z „International Construction”);
 • 1992-1997 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 1997 r. obrona pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. Jerzego Rajskiego pt. „Z problematyki odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o.”;
 • wrzesień – grudzień 1996 – stypendium naukowe na Uniwersytecie Oxfordzkim, ufundowane przez Fundację im. Stefana Batorego;
 • 1994 – 1996 – Kurs prawa brytyjskiego i europejskiego prowadzoneo przez Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (współpraca Uniwerystetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge), ukończony z wyróżnieniem.

Przebieg kariery zawodowej

 • 2008 – do dzisiaj – Wspólnik w Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp. j.;
 • marzec 2002 – 2008 – Prawnik w departamencie BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie (po przekształceniu Oddział BNP Paribas S.A.);
 • styczeń 2006 – sierpień 2006 – Prawnik w Departamencie Prawnym Eropejskiego Banku Inwestycyjnego w Luxemburgu (Zespół ds. Finansowania Projektów w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej);
 • wrzesień 1998 – styczeń 2002 – Prawnik w CMS Cameron McKenna, Warszawa, w Departamencie Bankowości i Finansów;
 • luty 1997 – sierpień 1998 – Prawnik w kancelarii adwokackiej adw. Ewy Pruchniewicz w Warszawie.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Udział w charakterze arbitra w postępowaniach prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie;
 • udział w charakterze pełnomocnika w postępowaniach prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie oraz przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT;
 • udział w projektach szkoleniowych „Advocacy Skills” organizowanych w Warszawie (10.2014) oraz Krakowie (10.2015) zorganizowanych we współpracy z Advocacy Training Council w charakterze polskiego trenera;
 • udział w projekcie szkoleniowym „International Arbitration Advocacy Training” organizowanym w Londynie w Middle Temple Hall, w październiku 2013 r.;
 • udział w projekcie szkoleniowym (czerwiec 2009) – „Advocacy Skills in International Arbitration Certificate Course” organizowanym przez International Arbitration and Mediation „Ius et Lex” Institution and School of International Arbitration Queen Mary Univeristy of London;
 • udział w charakterze arbitra w Warszawskich Turniejach Arbitrażowych przygotowujących do finałowego konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (edycje 02.2015, 02.2014, 02.2012);
 • udział w charakterze arbitra w Turnieju Arbitrażowym KAL (05.2012);
 • udział w licznych konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki arbitrażu (w ostatnim czasie m.in. konferencja „Applicable law in international arbitration” 11.2015, Katowice; spotkanie z cyklu „Klub Arbitra” nt. wykładni porównawczej w arbitrażu 12.2014, Warszawa; konferencja „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian” 09.2014, Warszawa).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;
 • współzałożyciel Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy;
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego;
 • arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich;
 • mediator wpisany na listę mediatorów certyfikowanych Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Publikacje

 1. Konsorcjum budowlane na polskim rynku, Builder, Listopad 2015 (współautor Anna Matysiak);
 2. Zmiana w przeddzień rewolucji, Builder, Czerwiec 2015 (współautor Paweł Murawski);
 3. Zabezpieczenie wykonalności wyroku sądu polubownego w kontekście nowego regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan [The Assurance of the Arbitration Award’s Execution in the Context of Lewiatan’s Arbitral Tribunal New Regulation], co-authored with Katarzyna Dąbrowska, E-Przegląd Arbitrażowy no. 3-4 (10-11)/2012;
 4. Uprawnienia i obowiązki członków grupy w postępowaniu grupowym cz.1, Etap inicjowania i formowania się grup, Gazeta Finansowa, 20.08.2010 r. (współautor Paweł Osik);
 5. Uprawnienia i obowiązki członków grupy w postępowaniu grupowym cz. 2, Etap postępowania rozpoznawczego, wyrokowania i egzekucji wyroku, Gazeta Finansowa, 27.08.2010 r. (współautor Paweł Osik);
 6. Postępowanie grupowe – zagrożenie dla deweloperów?, Nieruchomości C.H. Beck, wrzesień 2010 r. (współautor Paweł Osik).