Bartosz Krużewski

Rok urodzenia

1971

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo energetyczne
 • prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • 1996 – University of Oxford (Pembroke College) – Magister Juris in European and Comparative Law; stypendysta Henry’ego Kravisa z 1995 r.;
 • 1995 – magister prawa (Uniwersytet Warszawski);
 • 1995 – Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego we współpracy z Cambridge University;
 • 1993 – Uniwersytet w Utrechcie – prawo europejskie.

Przebieg kariery zawodowej

 • 2000 – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie;
 • styczeń 2001 – wrzesień 2001 – Debevoise & Plimpton, Nowy Jork;
 • lipiec 1996 – grudzień 2000/październik 2001 – maj 2003 – prawnik, Wardyński i Wspólnicy, Warszawa;
 • 2003 do chwili obecnej – prawnik w Clifford Chance, Warszawa.

Doświadczenie arbitrażowe

Bartosz Krużewski występuje jako pełnomocnik i sprawuje funkcje arbitra zarówno w krajowych jak i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych w sprawach gospodarczych, w sprawach regulacyjnych, sporach telekomunikacyjnych, poprywatyzacyjnych, sporach wszczynanych w wyniku połączeń i akwizycji (M&A), sporach z zakresu nieruchomości oraz sporach z zakresu sektora budowlanego.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Przewodniczący Komitetu Nominacyjnego przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan;
 • Przewodniczący Komisji Arbitrażowej ICC Polska;
 • Członek Zarządu ICC Polska;
 • Członek władz European Forum of the International Bar Association;
 • Arbiter w sprawach prowadzonych przed sądami instytucjonalnymi i ad hoc.

Publikacje

 1. Współautor artykułu zatytułowanego Zapis sporów wynikających z umów dotyczących nieruchomości na sąd polubowny za granicąopublikowanego w miesięczniku Palestra 12/1999 – 1/2000;
 2. Współautor rozdziału poświęconego polskiemu prawu arbitrażowemu w książce nt arbitrażu w Europie Środkowo-Wschodniej wydanej przez spółkę JURISNET LLC w 2006 roku;
 3. Autor rozdziału Biegły w postępowaniu arbitrażowym, zamieszczonego w Księdze pamiątkowej 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w 2010 roku;
 4. Autor rozdziału Arbitral Award – Arbitration in Poland, wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 2011 roku;
 5. Współautor rozdziału o arbitrażu w Polsce w GAR – The European, Middle Eastern and African Arbitration Review 2013;
 6. Dowody i postępowanie dowodowe w arbitrażu – Biuletyn Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w 2013 roku.