Daria Kozłowska-Rautiainen

Rok urodzenia

1983

Miejsce zamieszkania

Narodowość

 • polsko-fińska

Języki

 • angielski
 • fiński
 • polski

Specjalizacje

 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo spółek
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

prawnik/badacz naukowy

Wykształcenie

 • Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Helsiński)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2010-2016 – Uniwersytet Helsiński, Wydział prawa, doktorant;
 • 2012-2015 – Sekretarz trybunału w czterech fińskich postępowaniach arbitrażowych;
 • 05.2012-06.2012 – Sekretariat Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC w Paryżu, praktykantka;
 • 01.2009-03.2009 – Hannes Snellman Attorneys Ltd, Hesinki, thesis trainee;
 • 09.2007-07.2008 – Hogan & Hartson (obecnie K&L Gates LLP), Warszawa, praktykantka w zespole arbitrażowym oraz własności intelektualnej;
 • 10.2006-06.2007 – Salpius Attorneys at Law, Salzburg, asystentka arbitra Dr Eugena Salpiusa;
 • 07.2005-08.2005 – Magnusson, Warszawa, praktykantka;
 • 08.2003-09.2003 – Reker Windmill Gasiewski & Roman, Gdańsk, praktykantka.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Sekretarz trybunału w czterech fińskich postępowaniach arbitrażowych w Helsinkach, ad hoc oraz Fińskiej Instytucji Arbitrażowej (2012-2015);
 • Sekretariat Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC w Paryżu, praktykantka w zespole Europy Wschodniej (2012);
 • Praca doktorska oraz inne publikacje dotyczące międzynarodowego arbitrażu;
 • Prowadzenie seminariów oraz wykładów z arbitrażu, w tym przygotowywanie studentów do konkursu prawniczego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot oraz pełnienie funkcji arbitra podczas konkursu;
 • Recenzowanie prac licencjackich oraz magisterskich dotyczących arbitrażu.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • ICC Young Arbitrators Forum;
 • LCIA Young International Arbitration Group;
 • Finnish Arbitration Association;
 • Finnish Lawyers’ Association;
 • Young Arbitration Club Finland.

Publikacje

 1. „Obtaining documents from the opponent in international commercial arbitration” Unigrafia 2016, 296 stron (praca doktorska);
 2. „The Inconsistencies in the 2014 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration Regarding the Approach to Arbitrators Working in Law Firms – a Matter of Correct interpretation” Liikejuridiikka 2/2016, Kauppakamari, str. 45-59. (artykuł recenzowany);
 3. „Legal Effects of the Entire Agreement Clause under English and Finnish Law as well as from the Perspective of International Legal Instruments” Maenpaa, K. – Kozlowska-Rautiainen, D. W: Ponka, V. – Kozlowska-Rautiainen, D. (red.) 2012 Business Law Forum. Lakimiesliiton Kustannus, 2012, str. 3-36. (artykuł recenzowany);
 4. „The Revised UNCITRAL Arbitration Rules Seen through the Prism of Electronic Disclosure” Journal of International Arbitration, 2011. 28(1), Kluwer Law International, str. 51-65;
 5. „Privilege in the Multi-Jurisdictional Area of International Commercial Arbitration” International Arbitration Law Review, 2011, 14(4), Sweet & Maxwell, str. 128-137;
 6. „Lakimies, czyli fiński prawnik, Kancelaria, marzec 2011, numer 31, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, str. 36-37.
 7.