Dorota Szubielska

Rok urodzenia

1951

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • postępowania upadłościowe i restrukturyzacje
 • prawo podatkowe
 • prawo spółek

Uprawnienia zawodowe

radca prawny od 1978, doradca podatkowy od 1998

Strona www

Wykształcenie

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, 1973

Przebieg kariery zawodowej

 • Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w sprawach podatkowych, w szczególności w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych, prawie i procedurach administracyjnych, restrukturyzacji spółek, fuzjach i przejęciach oraz finansach publicznych. Reprezentowała klientów w licznych sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Brała udział w pracach legislacyjnych jako ekspert Komisji Sejmowych oraz Ministerstwa Finansów w zakresie prawa podatkowego, prawa dotyczącego wymiany handlowej z zagranicą i prawa finansowego. Brała także udział w pracach legislacyjnych związanych z reformą polskiego systemu gospodarczego w latach 1989-1990.

 • W kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy od 2001 roku. Wcześniej była partnerem w kancelarii Wierzbowski & Szubielska i Wspólnicy (1999-2001) należącej do firmy prawniczej Landwell (współpracującej z PricewaterhouseCoopers) oraz kancelarii Domański, Szubielska i Wspólnicy (1993-1999) współpracującej z Arthur Andersen. Przed praktyką w kancelariach była Wicedyrektorem Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Dorota Szubielska orzekała jako arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan i jako arbiter ad hoc.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Radców Prawnych
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Wykładowca na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z prawa podatkowego spółek („Akademia Spółek”)
 • Wykładowca z zakresu prawa podatkowego i finansowego w ramach różnego rodzaju szkoleń zawodowych i konferencji dla prawników i doradców podatkowych
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego pierwszej kadencji

Publikacje

 1. „Czy niepodzielony zysk spółki powinien być opodatkowany” Monitor Podatkowy nr 5/2009;
 2. „Czy zapłata zaległości podatkowej w wyniku wykonania nieostatecznej decyzji wymiarowej powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego? – glosa do uchwały 7 sędziów NSA z 8.10.2007, FPS 4/07” Jurysdykcja podatkowa nr 3 / 2008;
 3. „Przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część wymagają spójnej definicji” Prawo i Podatki nr 6/2006;
 4. „Podstawy skargi kasacyjnej ograniczają prawo do sądu”, (współautor), Prawo i Podatki 9/2006.