Duarte G. Henriques

Rok urodzenia

1965

Narodowość

 • portugalski

Języki

 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
 • portugalski

Specjalizacje

 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • media i nowe technologie
 • prawo handlowe
 • prawo własności intelektualnej
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

prawnik/arbiter

Strona www

Wykształcenie

 • 2013 – Advanced PIDA Training – International Commercial Arbitration – ICC Paris;
 • 2004 – 2005 – Graduate in International Trade Law (Contracts and International Arbitration);
 • 1998 – Graduate in Accounting, Financial Analysis and Business Assessment at „Universidade Nova de Lisboa”;
 • 1988 – Law degree at Faculty of Law of Univeristy of Lisbon.

Przebieg kariery zawodowej

 • 2013 – (obecnie) – członek portugalskiego panelu arbitrów Międzynarodowego Sojuszu Filmowego i Telewizyjnego;
 • 2013 – (obecnie) – Arbiter w „Arbitrare – Arbitration Centre” (Lizbona, Portugalia): ARBIRARE jest portugalskim zinstytucjonalizowanym centrum arbitrażu, prawnie zdolnym do rozstrzygania sporów dotyczących własności przemysłowej (znaki towarowe i patenty), „PT” Nazwy domen, nazwy handlowe nazwy firm oraz obowiązkowy arbitraż w celu rozstrzygania sporów dotyczących leków generycznych (www.arbitrare.pt);
 • 1990 – (obecnie) – Prawnik;
 • 1988 – 1990 – stażysta i prawnik w Jardim, Sampaio, Magalhaes e Silva e Associados.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter/członek trybunału w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc;
 • Krajowe i międzynarodowe postępowania arbitrażowe, ad hoc, zgodnie z Regulaminem Centrum Arbitrażowego Rady Okręgowej w Lizbonie Portugalskiej Izby Adwokackiej (głównie prawo handlowe, korporacyjne i prawo własności intelektualnej).

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Licencja zawodowa nr 8830L Portugalska Izba Adwokacka (od 1990);
 • członek portugalskiego stowarzyszenia arbitrażowego „APA”;
 • członek rady London Court of International Association;
 • członek IBA;
 • członek ICCA;
 • członek Międzynarodowego Instytutu Arbitrażowego – Paryż;
 • członek ASA.

Publikacje

 1. ‘Motivation of arbitral awards: a few notes’ – Young Arbitration Review, July 2013, on-line edition (www.yar.com.pl); Portuguese version published in Rev. Arb. Med., Vol. 10, No. 39. At 155 (2013);
 2. ‘Arbitrability of disputes in computer program rights under the Portuguese Law: General Overview’ – under publication;
 3. ‘Asymmetrical arbitration clause under the Portuguese Law’ – Young Arbitration Review, October 2013, on-line edition (www.yar.com.pl);
 4. ‘The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 in the Portuguese Case Law’ – forthcoming;
 5. The Extension of Arbitration Agreements in Group of Companies and Assignment of Debts: A “Glimpse” of Connectivity – under publication;
 6. Contributor, New York Convention Guide Project (www.newyorkconvention1958.org).