Gabriel Wujek

Rok urodzenia

1952

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski

Specjalizacje

 • finanse, bankowość
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo antymonopolowe
 • prawo konkurencji
 • prawo spółek
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy dystrybucyjne, franchisingowe
 • umowy handlowe w ogólności

Strona www

Wykształcenie

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa,?dyplom z wyróżnieniem, 1973;
 • Europa Instituut Uniwersytetu Amsterdamskiego,?dyplom z wyróżnieniem, 1976;
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych, 1978.

Przebieg kariery zawodowej

 • Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa spółek, prywatyzacji, wspólnych przedsięwzięć, kontraktów, fuzji i przejęć, a także transakcji na rynku papierów wartościowych i kapitałowym.

 • Reprezentował Polskę w negocjacjach wielu umów międzynarodowych, w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o promocji i ochronie inwestycji.

 • Był głównym negocjatorem traktatu handlowego między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Brał udział w licznych procesach prywatyzacyjnych, tworzeniu wspólnych przedsięwzięć z zagranicznymi partnerami oraz innych znaczących transakcjach, m.in. w przemyśle samochodowym, bankowym, hutniczym, farmaceutycznym, dóbr szybkozbywalnych oraz na rynku mediów i rozrywki.

 • Reprezentował polskie i zagraniczne firmy inwestujące na rynkach kapitałowych, w tym między innymi przy znaczących globalnych ofertach akcji. Reprezentował klientów oraz pełnił funkcję arbitra w wielu postępowaniach arbitrażowych, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

 • Współtwórca kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy, Wcześniej Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1985-1990), doradca prawny w Biurze Radcy Handlowego przy Ambasadzie Polski w Nowym Jorku (1980-1985) oraz pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej (1973-1999).

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter w ponad 30 postępowaniach arbitrażowych oraz pełnomocnik strony w około 20 postępowaniach prowadzonych zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy KIG, Regułami Arbitrażowymi UNCITRAL, Regułami Arbitrażowymi ICC, Regułami Arbitrażowymi VIAC (Vienna Rules), Regułami Arbitrażowymi London Court of International Arbitration, oraz ad hoc.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek International Bar Association;
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Publikacje

 1. Reglamentacja prawna przedsiębiorstw wielonarodowych. PWN 1982;
 2. How to joint-venture in Poland. Fundacja Polska 1990;
 3. Arbitraż w umowach budowlanych w System Prawa Handlowego, Tom 8, Arbitraż handlowy, C.H. Beck 2010.