Henryk Romańczuk

Rok urodzenia

1951

Miejsce zamieszkania

Warszawa

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • nieruchomości i prawo budowlane
 • projekty infrastrukturalne
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Wyższe

Przebieg kariery zawodowej

 • 1998 – do chwili obecnej Wierzbowski Eversheds Spółka Komandytowa, adwokat, partner;
 • 1996 – 1998   Baker & McKenzie, Adwokat;
 • 1994 – 1996   Dickinson, Wright, Moon, Van Dusen & Frejman, adwokat;
 • 1983 – 1993   Zespół Adwokacki Nr 19 w Warszawie, adwokat;
 • 1980 – 1983   Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikant adwokacki;
 • 1976 – 1980   Sąd Wojewódzki w Warszawie, pracownik sądu, aplikant sądowy.

Doświadczenie arbitrażowe

 • arbiter w sporach arbitrażowych rozpoznawanych przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan;
 • arbiter w sporach rozpoznawanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej;
 • arbiter w sporach polubownych ad hoc;
 • reprezentacja stron w sporach arbitrażowych.

Publikacje

 1. „Polubowne rozstrzyganie sporów między konsumentami a dostawcami usług telekomunikacyjnych.” Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi. Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie. Warszawa 2012.