Ireneusz Wilk
Członek Komitetu Honorowego

Rok urodzenia

1965

Narodowość

 • polska

Języki

 • polski

Specjalizacje

 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Wyższe (magister prawa)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2003 r. prowadzenie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie (00-515) przy ul. Bagno 2/51;
 • 2002 – 2003 r. Doradca Ministra Środowiska ds. prawnych w randze Zastępcy Dyrektora Gabinetu w Gabinecie Ministra Środowiska;
 • 2002 r. Nauczyciela Akademicki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie;
 • 2001 r. Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów;
 • 1999 – 2001 r. Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • 1994 – 2003 r. Praca w Komendzie Głównej Straży Granicznej;
 • 1997 – 1999 r. Dyrektor Biura Dochodzeniowo- Śledczego KGSG;
 • 1994 – 1997 r. Specjalista, Główny Specjalista w Inspektoracie Nadzoru i Kontroli;
 • 1992 – 1994 r. Starszy Inspektor w Urzędzie Ochrony Państwa;
 • 1991 Gabinet Ministra Spraw Wewnętrznych.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2013 r.)
 • Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (od 2011 r.)
 • Członek Zespołu ds. Reformy Ustrojowej przy Związku Województw RP (2008 r.)
 • Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (od 2005 r.)

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej (od 2005 r.).
 • Członkek Kolegium Instytutu dla Zjednoczonej Europy (od 2002 r.)
 • Członkek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Środowiska (2002-2003 r.)
 • Członkek Międzyresortowego Zespołu do Zwalczania Przestępczości Gospodarczej (2001 r.)
 • Przewodniczący Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów (2001 r.)
 • Członkek Komitetu Offsetowego (2000 r.)
 • Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Komisji Orzekającej w MSWiA (1999-2001)
 • Członkek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Karnego im. Profesora Juliusza Makarewicza

Publikacje

Specjalistyczne publikacje m. in. z zakresu prania brudnych pieniędzy, obrotu nieruchomościami, zwalczania przestępczości tzw. „Białych kołnierzyków”.