Jadwiga Pazdan

Rok urodzenia

1950

Miejsce zamieszkania

Katowice

Narodowość

 • polska

Języki

 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • polski
 • rosyjski

Specjalizacje

 • nieruchomości i prawo budowlane
 • umowy handlowe w ogólności

Uprawnienia zawodowe

adwokat

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

Przebieg kariery zawodowej

 • od 1991 r. do nadal indywidualna kancelaria adwokacka;
 • od 2005 r. do nadal profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • od 2002 r. do 2004 r. adiunkt w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • od 1985 r. do 1987 r. aplikacja adwokacka;
 • od 1980 r. do 2001 r. adiunkt w Akademii Ekonomicznej w Katowicach;
 • od 1978 r. do 1980 r. starszy asystent w Akademii Ekonomicznej w Katowicach;
 • od 1978 r. praca naukowa w charakterze nauczyciela akademickiego;
 • od 1978 r. do 1981 r. aplikacja sądowa.

Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbiter w Sądzie przy Komisji Nadzoru Finansowego

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach

Publikacje

 1. J. Górecki, M. Jagielska, J. Klatka, W. Klyta, L. Ogiegło, J. Pazdan, M. Pazdan, W. Popiołek, M. Szpunar, M.A. Zachariasiewicz, G. Żmij: „Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz „, pod red. M. Pazdan, Kraków, Zakamycze 2001;
 2. “Pełnomocnictwo w prawie prywatnym międzynarodowym”, Zakamycze 2003;
 3. “Umocowanie do zawarcia umowy o arbitraż”, w : Zeszyty Prawnicze UKSW. Księga pamiątkowa Prof.T.Dybowskiego, Warszawa 2003;
 4. “Kolizyjnoprawne aspekty mediacji”,w: ADR.Arbitraż i Mediacja, Nr 2 (6), 2009;
 5. “Forma rozporządzeń dotyczących nieruchomości w końcowej fazie dyskusji nad projektem ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym”, Rejent, Nr 4 (216), 2009;
 6. “Rzym II- nowa wspólnotowa regulacja własciwosci prawa dla zobowiązań pozaumownych”, w: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego , Nr 4, 2009.